home_pic
home travel world_heritage airlines hotel map weather contact_us tb_blue
 
 

 

expert

สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศจีน

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย เป็นประเทศเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันๆปี มีความหลากหลายทางด้านทัศนียภาพมาก โดยเฉพาะเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งยิ่งใหญ่สวยงามไม่แพ้ที่ใดเช่นกัน ด้วยวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานที่สะท้อนให้เห็นจนถึงปัจจุบันนี้
จะทำให้รู้สึกว่าประเทศจีนมีอะไรให้คุณได้ค้นหามากกว่าที่คุณเคยรู้

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองจีนก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ นับจากที่ องค์การยูเนสโก ได้ลงมติพิจารณา เขาไท่ซาน แห่งมณฑลซานตงของจีน ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติในปีค.ศ. 1987 เป็นต้นมา สิ่งมหัศจรรย์ในแผ่นดินใหญ่ได้ค่อยๆเปิดตัวสู่สายตาชาวโลกในเวลาต่อๆมา จนถึงปีปัจจุบัน จีนมีสถานที่สำคัญที่เป็นมรดกโลกแบ่งเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม 28 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 8 แห่ง และมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ 4 แห่ง รวมทั้งสิ้น 40 แห่ง นับเป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศแถบเอเซีย แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติอันน่าเที่ยวของประเทศจีนยังมีอีกมาก ที่ยังรอให้คุณได้ไปสัมผัส
 
prv_1
prv_02 prv_03 prv_04 prv_05 prv_06 prv_07 prv_08 prv_09 prv_10
prv_11 prv_12 prv_13 prv_14 prv_15 prv_16 prv_17 prv_18 prv_19
prv_20 prv_21 prv_22 prv_23 prv_24 prv_25 prv_26 prv_27 prv_28
prv_29 prv_30 prv_31 prv_32 prv_33 prv_34 prv_35 prv_36 prv_37


ค้นหารายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละเขตและมณฑล

anhui
anhui
อานฮุย 安徽 Ānhuī ชื่อย่อ 皖 wǎn มีพื้นที่ 139,400 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกเหอเฝย เป็นมณฑลสำคัญมณฑลหนึ่งของภาคตะวันออก มีอาณาเขตติดกับมณฑลเจียงซู และ เจ้อเจียง เป็นที่ตั้งของภูเขาหวงซานที่ลือชื่อซึ่งจิตรกรใช้เป็นแนววาดภาพ มีแม่น้ำแยงซีเกียง แม่น้ำหวายเหอ และ แม่น้ำสาขาของแม่น้ำแยงซีหลายสายไหลผ่าน ปัจจุบันมณฑลอานฮุย เป็นเขตอุตสาหกรรมใหม่ มีเหมืองแร่ทองคำ ทองแดง และ เหล็กกล้า อานฮุยนอกจากมีเขาหวงซานที่มีชื่อเสียงแล้ว ภูเขาจิ่วหัวซานก็มีความงามไม่แพ้กัน ยังมีหมู่บ้านซีตี้และหมู่บ้านหงชุนที่เป็นหมู่บ้านโบราณที่มีชื่อเสียงติดมรดกโลกอีกด้วย
 
travel_anhui
 
beijing
beijing
เป่ยจิง (ปักกิ่ง) 北京 Běijīng ชื่อย่อ 京 จิง มีพื้นที่ 16,808 ตารางกิโลเมตร ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน จัดเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับสองรองจากเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่งเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง การศึกษา การขนส่ง และ วัฒนธรรมจีน
สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น พระราชวังโบราณ พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน เป็นต้น ประวัติความเป็นมา เริ่มตั้งแต่ การขุดค้นพบกะโหลกมนุษย์ปักกิ่ง ปักกิ่งมีความเจริญ รุ่งเรืองมานับแต่คริสศตวรรษที่ 13
ได้ทำการก่อสร้าง และ ออกแบบผังเมืองใหม่ และย้ายฐานราชการจากเมืองหนานจิงมายัง เป่ยจิง หรือ ปักกิ่งในปัจจุบัน
 
travel_beijing
 
chongqing
chongqing
ฉงชิ่ง (จุงกิง) 重庆 Chóngqìng ชื่อย่อ 渝 หยู มีพื้นที่ 82,300 ตารางกิโลเมตร ฉงชิ่งเป็นเมืองเอกเทศใหม่ ตั้งขึ้นเมื่อปี
ค.ศ.1995 เป็นฐานที่มั่นทางเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางการคมนาคม การพาณิชย์ที่สำคัญ และ ประตูสู่ตะวันตกของประเทศ
ฉงชิ่งเป็นหนึ่งในสามของแหล่งสินแร่ที่สำคัญของประเทศ เท่าที่สำรวจพบ ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ สตรอนเตียม และอื่นๆกว่า 38 ชนิด ในจำนวนนี้แร่สตรอนเตียมมีมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และเป็นอันดับสองของโลก ฉงชิ่งมีสถานที่สำคัญหลายแห่ง อาทิ หอประชุมประชาชน ทำเนียบเจียงไคเช็ก เนินคอหงส์ หอพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ถ้ำพุทธศาสนาต้าจู๋
 
travel_chongqing
 
fujian
fujian
ฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) 福建 Fújiàn ชื่อย่อ 闽 mǐn มีพื้นที่ 121,400 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกฝูโจว ฝูเจี้ยนเป็นมณฑลชายฝั่งทะเลที่อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน อาณาเขตทางภาคเหนือติดกับมณฑลเจ้อเจียง ภาคใต้ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ภาคตะวันออกติดกับช่องแคบไต้หวัน ชื่อฝูเจี้ยนมาจากอักษรนำหน้าชื่อเมืองสองเมืองรวมกันคือ ฝูโจวและเจี้ยนโอว ในประวัติศาสตร์ฝูเจี้ยนเป็นเมืองท่าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ มีชาวจีนโพ้นทะเลมากเป็นอันดับ 2 รองจาก กวางตุ้ง มณฑลฝูเจี้ยนยังอุดมไปด้วยทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว เช่น อู่อี๋ซาน บ้านดินชาวฮักกา เกาะกู่ล่างหยี่ วัดหนานผู่โถซื่อ เป็นต้น
 
travel_fujian
 
gansu
gansu
กานซู 甘肃 Gānsù ชื่อย่อ 甘 gān หรือ 陇 lǒng มีพื้นที่ 454,000 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกหลานโจว เป็นมณฑลที่มีลักษณะแคบยาวอยู่ระหว่างมณฑลชิงไห่และเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน กานซูเจริญรุ่งเรืองมากในอดีตเพราะเป็นด่านสุดท้ายของกำแพงเมืองจีน เป็นเส้นทางการค้าสายไหม เมืองตุงหวงของกานซูคือโอเอซิสสุดท้ายก่อนเข้าสู่แดนทะเลทรายที่แห้งแล้งกันดาร แต่ก่อให้เกิดทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงามเหนือคำบรรยาย ที่ท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ วัดไป๋ถ่า หวงเหอหมู่ชิง หรือ มารดาแห่งแม่น้ำเหลือง พิพิธภัณฑ์กานซู วัดปิงหลิง ถ้ำผาม่อเกาในตุงหวง ภูเขาทรายร้อง สระน้ำเสี้ยวจันทรา
 
travel_guangdong
 
guangdong
guangdong
กวางตุ้ง 广东 Guǎngdōng ชื่อย่อ 粤 yuè พื้นที่ 177,900 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของประเทศ ทางใต้ติดกับทะเลจีนใต้ จัดอยู่ในกึ่งโซนร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย 22-28 องศาเซลเซียส มีประวัติความเป็นมากว่า 2,000 ปี ใกล้กับเกาะฮ่องกงและมาเก๊า เป็นประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ ยังเป็นแหล่งเงินทุนจากนอกประเทศโดยเฉพาะจากชาวจีนโพ้นทะเลมากที่สุด ทำให้เขตเศรษฐกิจพิเศษของกวางตุ้ง อย่าง กวางเจา เซินเจิ้น จูไห่ และ ซัวเถาเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว มณทลกวางตุ้งมีชายฝั่งทะเลยาว มีแม่น้ำจูเจียงไหลผ่าน และยังมีชื่อเสียงด้านอาหารที่สุดของประเทศ
 
travel_guangzhou
 
guangxi
guangxi
กว่างซีจ้วง (กวางสี) 广西 Guǎngxī ชื่อย่อ 桂 กุ้ย เมืองเอกหนานหนิง มีพรมแดนติดกับมณฑลกุ้ยโจว กวางตุ้ง ยูนนาน และ ประเทศเวียดนาม เป็นเขตปกครองตนเองของชนชาติจ้วง ชนกลุ่มน้อยที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศจีน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบแอ่งกระทะและเทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคดเคี้ยวติดต่อกัน เมืองที่มีชื่อเสียงมากด้านการท่องเที่ยวคือ เมืองกุ้ยหลิน แม่น้ำหลีเจียง เขางวงช้าง เขาตู้ซิ่วเฟิง เขาฝูโป เขาเตี๋ยไช่ สวนเจ็ดดาว ถ้ำขลุ่ยอ้อ เมืองลับแล ถ้ำเงิน ถ้ำปลา และการทำนาขั้นบันไดที่มีชื่อเสียงอย่างหลงเซิ่น รวมทั้งน้ำตกพรมแดน 2 ประเทศระหว่างจีนกับเวียดนามอย่างน้ำตกเต๋อเทียน
 
travel_guangxi
 
guizhou
guizhou
กุ้ยโจว 贵州 Gùizhōu ชื่อย่อ 黔 qián หรือ 贵 gùi พื้นที่ 176,100 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกกุ้ยหยาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา ประชากร 1 ใน 3 เป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ ในสมัยก่อนกุ้ยโจวถูกละเลยเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มิใช่ชาวฮั่น ถึงสมัยญี่ปุ่นแผ่อำนาจเข้ามา ได้บังคับให้พรรคก๊กมินตั๋งพัฒนาดินแดนภาคใต้และตะวันตก ทำให้กุ้ยโจวมีถนนสายใหม่เชื่อมกับมณฑลเพื่อนบ้าน และ จุนอีัได้พัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรม กุ้ยโจวมีน้ำตกที่ชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในประเทศอย่างน้ำตกหวงกว่อซู่ ทะเลสาบหงเฟิง เทียนซิงเฉียว ถ้ำวังมังกร ภูเขาเต้านม หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ ภูเขาหมื่นยอด
 
travel_guizhou
 
hainan
hainan
ไห่หนาน (ไหหลำ) 海南 Hǎinán ชื่อย่อ 琼 qióng มีพื้นที่ 33,920 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกไหโข่ว มณฑลไห่หนานคือมณฑลที่มีขนาดเล็กที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศ ประกอบด้วยเกาะหลายเกาะ โดยที่เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะไหหลำ สมัยโบราณดินแดนนี้ใช้เป็นสถานที่เนรเทศข้าราชการ ปัจจุบันกลายแหล่งปลูกยางพาราและมะพร้าวจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่มีชื่อเสียง เกาะไหหลำยังเป็นเมืองตากอากาศชั้นแนวหน้าที่มีหาดทรายสวยงามอย่าง อ่าวย่าหลง หาดสุดทะเลจรดปลายฟ้า กวางเหลียวหลัง ยังมีแหล่งศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนอย่างวัดหนานซานที่ศักดิ์สิทธิ์
 
travel_hainan
 
hebei
hebei
เหอเป่ย 河北 Héběi ชื่อย่อ 冀 jì มีพื้นที่ 187,700 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกสือเจียจวง เหอเป่ยเป็นมณฑลรอบปริมณฑลกรุงปักกิ่ง ตั้งอยู่ฝั่งเหนือของแม่น้ำเหลือง ด้านตะวันออกติดทะเลโป๋ไห่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นทุ่งราบ มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ ประกอบอุตสาหกรรม เหล็กกล้า เครื่องจักร สิ่งทอ ด้านการเกษตร เป็นแหล่งผลิตแป้งและข้าวโพดที่ดีที่สุด มีเมืองเฉิงเต๋อเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากพระจักพรรดิคังซี เคยใช้เป็นศูนย์อำนาจรัฐแทนปักกิ่ง สถานที่สำคัญได้แก่ พระราชวังฤดูร้อน วัดซีหมีผู่โซ่วซื่อ วัดสูเซี่ยงซื่อ วัดผู่หนิง วัดผู่ถอจงเชิ่งเมี่ยว และกำแพงเมืองจีนด่านซานไห่กวน
 
travel_hebei
 
heilongjiang
heilongjiang
เฮยหลงเจียง 黑龙江 Hēilóngjiāng ชื่อย่อ 黑 hēi มีพื้นที่ 460,000 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกฮาร์บิน เป็นมณฑล 1 ใน 3 ที่ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศจีนและภาคอีสาน เป็นมณฑลที่หนาวที่สุดของจีน ในประวัติการณืเคยมีอุณหภูมิต่ำถึง -48 องศาเซลเซียส เฮยหลงเจียงอุดมด้วยที่ราบลุ่มดินดำ โดยมีแม่น้ำซงฮัวเจียงไหลผ่านจากภาคใต้สู่ภาคเหลือ และบรรจบที่แม่น้ำเฮยหลงเจียง ซึ่งกั้นระหว่างจีนกับรัสเซีย ปัจจุบันฮาร์บินเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดด้านงานเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งนานาชาติในช่วงฤดูหนาว สถาปัตยกรรมที่มีชื่ออย่างโบสถ์เซนต์โซเฟียที่รัสเซียสร้างไว้ก็มีความน่าสนใจไม่น้อยเช่นกัน
 
travel_heilongjiang
 
henan
henan
เหอหนาน 河南 Hénán ชื่อย่อ 豫 yù เมีพื้นที่ 167,000 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกเจิ้งโจว เหอหนานตั้งอยู่ฝั่งใต้ตอนกลางของลุ่มแม่น้ำฮวงโห ลักษณะภูมิประเทศมึครึ่งหนึ่งอยู่ในเขตอบอุ่น และ อีกครึ่งหนึ่งอยู่ในเขตกึ่งโซนร้อน แต่เพราะอยู่ใจกลางแผ่นดินใหญ่จีน ลมมรสุมพัดไม่ถึง จึงมีลักษณะพิเศษ ฤดูหนาวค่อนข้างหนาว ฤดูร้อนค่อนข้างร้อน ฝนตกน้อยต้องอาศัยน้ำในแม่น้ำฮวงโหที่ค่อนข้างขาดแคลน และไม่ได้เป็นไปตามฤดูกาล สถานที่มีหลายแห่งตามเมืองต่างๆริมแม่น้ำฮวงโห อาทิ ฮัวหยวนโข่ว ศาลไคเฟิง วัดเส้าหลิน เจดีย์เหล็ก ถ้ำหลงเหมิน วัดม้าขาว ศาลเจ้ากวนอู อุทยานธรณีโลกหยุนไถซัน
 
travel_henan
 
hubei
hubei
หูเป่ย 湖北 Húběi ชื่อย่อ 鄂 è มีพื้นที่ 185,900 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยตั้งอยู่ใจกลางของประเทศจีน
มีแม่น้ำไหลผ่านถึง 6 สาย มีทะเลสาบมากที่สุดจนได้ฉายาว่า"มณฑลพันทะเลสาบ" อุณหภูมิเฉลี่ย 15-17 องศาเซลเซียส สามารถทำการเพาะปลูกได้ดี หูเป่ยเป็นเขตอุตสาหกรรมเก่า ศูนย์กลางการค้าของ 9 มณฑล เมืองหลักอย่างเมืองหวู่ฮั่น
เป็นที่ตั้งศาลากลางของมณฑล โรงงานถลุงเหล็กใหญ่เป็น 1 ใน 5 ของประเทศ และ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เมืองท่า
ชุมทางคมนาคมทางน้ำ ทางบก และ วัฒนธรรมของจีน นครอู่ฮั่นประกอบด้วย 3 เมืองคือ อู่ซาง ฮั่นหยาง และ ฮั่นโข่ว
 
travel_hubei
 
hunan
hunan
หูหนาน 湖南 Húnán ชื่อย่อ 湘 xiāng มีพื้นที่ 211,800 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกฉางชา คำว่า หู แปลว่า ทะเลสาบ หนานแปลว่า ใต้ รวมกันหมายถึง บริเวณด้านใต้ของทะเลสาบต้าถิง ซึ่งเป็นที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่มีพื้นที่ปลูกข้าวใหญ่ที่สุด หูหนานยังเป็นบ้านเกิดของบุคคลสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีน อาทิ ประธานเหมาเจ๋อตุง หลิวเส้าฉี เผิงเต๋อเหว่ย เป้นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย ในอดีตสมัยชุนชิวเป็นก๊กฉู่ สมัยราชวงศ์ฉินเป็นมณฑลฉางซา สมัยราชวงศ์ฮั่นตั้งเป็นมณฑลเกงจิ๋ว
 
travel_hunan
 
inner_mongolia
inner_mongolia
มองโกเลียใน 內蒙古 Nèiměnggǔ เมืองเอกโฮฮอท (ฮูเหอเฮ่าเท่อ) เขตปกครองตนเองมองโกเลียในตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจีน มีพื้นที่ 11 ตารางกิโลเมตร 90% เป็นชนเผ่ามองโกล ค.ศ. 1206 ปู่เอ่อจื่อจิน-เตมูจิน ได้รวบรวมเผ่าต่างๆเป็นหนึ่งเดียว พร้อมขยายอาณาเขตไปถึงมอสโก ฮังการี ค.ศ. 1260 หลานเจงกิสข่าน-กุบไลข่านเข้ายึดจีนและสถาปนาราชวงศ์หยวน ภายหลังมองโกลตะวันตกค่อยๆเสื่อมอำนาจแตกแยกไป หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถูกรัสเซียแยกมองโกลเหนือออกเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย ส่วนชนเผ่ามองโกลอีกส่วนที่อยู่ในจีน เรียกว่ามองโกลเลียใน
 
travel_inner_mongolia
 
jiangsu
jiangsu
เจียงซู 江苏 Jiāngsū ชื่อย่อ 苏 sū มีพื้นที่ 102,600 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกหนานจิง (นานกิง) มณฑลเจียงซูตั้งอยู่ภาคกลางด้านตะวันออกปากอ่าวที่ราบลุ่มของแม่น้ำแยงซี เป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณื จนได้ชื่อว่า อู่ข้าวอู่น้ำ มีเมืองเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น นานกิง ซูโจว หยังโจว เมืองนานกิง เป็น 1 ใน 6 ของเมืองหลวงโบราณของจีนเมื่อ 1,800 ปีก่อน สมัยสามก๊ก ซุนกวนตั้งราชธานี"เจี้ยนเยียะ"ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์หมิง จูหยวนจาง พระเจ้าอู่หงเคยตั้งราชธานี และ ดร.ซุนยัดเซน สมัยสาธารณรัฐ ประเทศจีนก็เป็นราชธานีเช่นเดียวกัน ปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของจีน
 
travel_jiangsu
 
jiangxi
jiangxi
เจียงซี 江西 Jiāngxī ชื่อย่อ 赣 gàn มีพื้นที่ 166,900 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกหนานชาง มณฑลเจียงซีเป็นมลฑลรอยต่อระหว่างมณฑลเจ้อเจียง ฝูเจี้ยน กวางตุ้ง หูเป่ย และ หูหนาน มีภูเขาใหญ่รอบด้าน ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 8 บริเวณนี้แถบไม่มีบ้านเรือนผู้คน จนกระทั่งชาวฮั่นอพยพหนีการรุกรานจากแมนจูลงมาทางใต้ และ การขุดคลองจักรพรรคิเชื่อมคลองสายใหญ่ ทำให้เจียงซีเริ่มมีความสำคัญในฐานะเมืองระหว่างเส้นทางการค้าสู่กวางตุ้ง จึงเริ่มมีคนอพยพเข้ามากันมากขึ้น มีการพัฒนาอุตสาหกรรมถลุงแร่เงิน การปลูกชา และการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ดีที่สุดในประเทศจีน
 
travel_jiangxi
 
jilin
jilin
จี๋หลิน 吉林 Jílín ชื่อย่อ 吉 jí มีพื้นที่ 187,400 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกฉางชุน มณฑลที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าดงดิบ พืชพันธุ์ และสัตว์ป่านานาชนิด ภูมิประเทศทางตะวันออกเป็นเทือกเขาสูงต้นกำเนิดแม่น้ำ 3 สาย ภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มทำการเพาะปลูกได้ดี ทางตะวันตกเป็นทุ่งหญ้าเหมาะแก่การทำปศุสัตว์ จี๋หลินจึงได้ชื่อว่าเป็นฉางข้าวของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตโสมที่มีคุณภาพ ต้นกำเนิดอุตสาหกรรมรถยนต์ และศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนต์ของประเทศ สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ พระราชวังเว่ยหวังกง ฉางชุนเตี้ยนอิ่งเฉิง ทะเลสาบซงฮัว ฉางไป๋ซาน
 
travel_jilin
 
liaoning
liaoning
เหลียวหนิง 辽宁 Liáoníng ชื่อย่อ 辽 liáo มีพื้นที่ 145,900 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกเฉิ่นหยาง ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นถิ่นฐานเดิมของชาวแมนจู ปัจจุบันกว่าครึ่งหนึ่งของชนเชื้อสายแมนจูทั้งหมดอาศัยอยู่ในมณฑลนี้ และได้รับสิทธิ์เป็นหน่วยปกครองตนเองอยู่หลายแห่ง จัดเป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวเข้าชม เหลียวหนิงยังเป็นเขตอุตสาหกรรมและศูนย์กลางการค้าขายระหว่างประเทศที่สำคัญของภูมิภาค สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ วังโบราณกู้กง สุสานตงหลิง สุสานเป่ยหลิง เจดีย์เหนือ ถ้ำน้ำเปิ่นซี เทือกเขาพันดอกบัว กวนเหมินซาน
 
travel_liaoning
 
ningxia
ningxia
หนิงเซี่ย 宁夏 Níngxià มีพื้นที่ 60,000 ตารางกิโลเมตร ชื่อย่อ 宁 หนิง เมืองเอกหยินชวน หนิงเซี่ยเป็นเขตปกครองตัวเอง ตั้งอยู่ที่ต้นแม่น้ำฮวงโห ประกอบด้วยเผ่าหุย (อิสลาม) เป็น 2 ใน 3 ของจำนวนประชากร นอกนั้นเป็น ชาวฮั่น แมนจู มองโกล และ เกาหลีเหนือ ลักษณะธรณีวิทยาสลับซับซ้อน โดยรวมเป็นพื้นที่ดินเลิสส์-ดินลมหอบ ภาคเหนือมีภูเขากั้นเป็นฉากกันลมหนาวและแห้ง ตะวันตกมีแม่น้ำฮวงโหไหลผ่าน พื้นที่อุดมสมบูรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น เจดีย์เฉินเทียนซื่อถ่า สุเหร่าหนานกวน เจดีย์ไห่เป่าถ่า ทะเลสาบซาหู เมืองร้างซีเซี่ย ภูเขาทราย และ ทะเลสาบพระจันทรืเสี้ยว
 
travel_ningxia
 
qinghai
qinghai
ชิงไห่ 青海 Qīnghǎi ชื่อย่อ 青 qīng มีพื้นที่ 721,000 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกซีหนิง ชิงไห่เป็นมณฑลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับซินเจียงและทิเบต ก่อนราชวงศ์ฉินเรียกว่า ซีหยง สมัยราชวงศ์ฮั่นเรียกว่า เชียง สมัยราชวงศ์ถังและซ่ง เรียกว่า ทิเบต ปี ค.ศ. 1928 จัดตั้งเป็นมณฑลชิงไห่จนถึงปัจจุบัน พื้นที่ 4 ใน 5 เป็นที่ราบสูง ตะวันตกสูง ตะวันออกต่ำ เป็นที่ราบสูงลักษณะภูมิอากาสหนาวจัด ช่วงรอยต่อชิงไห่กับทิเบตเป็นที่กำเนิดต้นน้ำฮวงโห และ แยงซีเกียง สถานที่ท่องเที่ยวที่เก่าแก่ได้แก่ วัดถ่าเอ่อร์ซื่อ วัดต้าจินหว่าซื่อ ชิงไห่หู ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงระดับชาติที่เป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์นานาพันธุ์
 
travel_qinghai
 
shangdong
shandong
ชานตง 山东 Shāndōng ชื่อย่อ 鲁 lǔ มีพื้นที่ 156,700 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกจี่หนาน ซานตงเดิมมีชื่อว่า หลู่ ฉีหลู่ เป็นก๊กฉี และ ก๊กหลู่ในสมัยชุยชิว-จ้านกว๋อ เมื่อ 2,500 ปีก่อน ตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางเหนือด้านตะวันออกที่ชายทะเลป๋อไห่ และ ทะเลหวางไห่ ซานตงมีชื่อเสียงมากมายหลายด้าน ไม่ว่าจะด้านประวัติศาสตร์ เช่น เขาไท่ซาน บ้านเกิดและศาลเจ้าขงจื๊อ นักปรัชญา นักคิดและปรมาจารย์ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของประเทศจีน สุสานม้าศึก ด้านเมืองตากอากาศ ชิงเต่าเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว และยังมีโรงผลิตเบียร์ที่มีชื่อเสียงระดับชาติอีกด้วย
 
travel_shandong
 
shanghai
shanghai
ช่างไห่ (เซี่ยงไฮ้) 上海 Shànghǎi ชื่อย่อ 沪 ฮู่ มีพื้นที่ 6,340.5 ตารางกิโลเมตร จัดเป็นมหานครที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของจีน และ อันดับ 8 ของโลก เซี่ยงไฮ้ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองที่เจริญมาก โดยแบ่งเป็นเขตเมืองเก่าฝั่งผู่ซี่ (Puxi) และเขตเมืองใหม่ฝั่งผู่ตง (Pudong) มีแม่น้ำหวงผู่แบ่งเมืองเซี่ยงไฮ้ออกเป็นสองฝั่ง จุดเด่นและสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้คือ หอไข่มุก เป็นจุดชมวิวของเมืองเซี่ยงไฮ้ นอกจากนี้ยังมีแหล่งช๊อปปิ้งที่ทันสมัยอย่างนานจิงลู่ วัดพระหยกขาว สวนอี้หยวน และเฉิงหวางเมี่ยว เป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้ ยังมีหาดไว่ทันที่มีชื่อเสี่ยงจากภาพยนต์เรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
 
travel_shanghai
 
shanxi
shanxi
ชานซี 山西 Shānxī ชื่อย่อ 晋 jìn มีพื้นที่ 156,800 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกไท่หยวน เนื่องด้วยซานซีเป็นแหล่งเกิดของแม่น้ำจิ้น และ ไหลผ่านทั่วทั้งมณฑล จึงมีชื่อย่อตามแม่น้ำสายนี้ ด้านเหนือของมณฑลติดกับมองโกเลียใน ด้านใต้จดมณฑล
เหอหนาน ตะวันตกกับส่านซี ด้านตะวันออกติดเหอเป่ยใกล้เมืองหลวงปักกิ่ง ทั่วมณฑลเป็นพื้นที่ลมหอบ ด้านตะวันออกสูง ตะวันตกต่ำ ทรัพยากรที่เด่นที่สุดคือถ่านหิน มีปริมาณเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ ซานซีถือเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของจีนตั้งแต่สมัยหวางตี้ 5,000 ปีก่อน และเป็นศูนย์กลางการปกครองสมัยชุนชิวจ้านกว๋อ ก่อน ค.ศ.2,500 กว่าปี
 
travel_shanxi
 
shaanxi
shaanxi
ส่านซี 陕西 Shǎnxī ชื่อย่อ 陕 shǎn หรือ 秦 qín มีพื้นที่ 205,800 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกซีอาน มณฑลนี้เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมหวงเหอ หรือ แม่น้ำฮวงโห อารยธรรมโบราณกว่า 3,000 ปี เป็น 1 ใน 6 ของเมืองหลวงโบราณของจีน พื้นที่ตรงกลางเดิมเรียกกันว่า กวานจง เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ และ มีชัยภูมิเหมาะสำหรับการตั้งเมือง จึงมีแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีมากมาย โดยเฉพาะซีอานซึ่งเป็นเมืองหลวง เป็นจุดเริ่มต้นและปลายทางของเส้นทางสายไหมอันรุ่งเรือง ในระยะเวลา 1,100 ปี มี 13 ราชวงศ์มาตั้งราชธานีที่นี่ ยังเป็นที่ตั้งของสุสานและกองทัพดินเผาของฉินซีฮ่องเต้ที่โด่งดังไปทั่วโลก
 
travel_shaanxi
 
sichuan
sichuan
ซื่อชวน (เสฉวน) 四川 Sìchuān ชื่อย่อ 川 chuān หรือ 蜀 shǔ มีพื้นที่ 485,000 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกเฉิงตู เสฉวนตั้งอยู่แถบภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งเป็นประตูด้านที่เข้าสู่ตะวันตก ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา และ ที่ราบสูง มีแม่น้ำแยงซี หมินเจียง หย่าหลงเจียง เจียหลิงเจียง รวม 4 สายไหลผ่าน จึงเรียกว่า "เสฉวน" พื้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ มากมายที่่ท่องเที่ยว และ ยังเป็นถิ่นฐานของหมีแพนด้าด้วย เฉิงตูเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางทางเทคโนโลยี การพาณิชย์ การเงิน และ หัวสะพานแห่งการคมนาคมสู่ภาคตะวันตก
 
travel_sichuan
 
tianjin
tianjin
เทียนจิน (เทียนสิน) 天津 Tiānjīn ชื่อย่อ 津 จิน มีพื้นที่ 11,920 ตารางกิโลเมตร เทียนจินเป็นเมืองเอกเทศ 1 ใน 4 ของจีนรวมทั้ง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ฉงชิ่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ห่างออกไปจากปักกิ่งประมาณ 160 กิโลเมตร เป็นด่านปราการทางตะวันออกที่สำคัญทางทะเลของนครปักกิ่ง เป็นเมืองอุตสาหกรรม การพาณิชย์ เมืองท่าและชุมทางการคมนาคมที่สำคัญทางภาคเหนือระหว่างปักกิ่งสู่ 2 มณฑลอีสานของจีน สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ วัดต้าเปยย่วน ป้อมปืนต้ากู่ ถนนวัฒนธรรม
วัดเทียนเฉินซื่อ และ เจดีย์สารีริกธาตุ
 
travel_tianjin
 
tibet
tibet
ทิเบต 西藏 Xīzàng ชื่อย่อ 藏 จ้าง เมืองเอกลาซา ทิเบตเป็นเขตการปกครองตนเอง เป็นดินแดนที่ได้รับฉายาว่าหลังคาโลก เพราะตั้งอยู่บนที่ราบสูงสุดของโลก ความสูงเฉลี่ย 4,000 เมตร สามด้านของที่ราบสูงนี้ถูกล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย
ชาวทิเบตเป็นกลุ่มชนเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ตามทุ่งหญ้ามานานนับศตวรรษ เมื่อเผ่าแมนจูเริ่มขยายอำนาจ จักรพรรดิคังซีได้บุกยึดทิเบตและผนวกเข้าเป็นของจีน สมัยล่าอาณานิคม จีนได้ศูนย์เสียการปกครองทิเบตไป จนถึงเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์สยบความวุ่นวายในประเทศได้และจัดตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้สำเร็จ ทิเบตจึงได้อยู่ภายใต้การปกครองของจีนอีกครั้ง
 
travel_tibet
 
xinjiang
xinjiang
ซินเจียง อุยกูร์ 新疆 Xīnjiāng ชื่อย่อ 新 ซิน มีพื้นที่ 1,600,000 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกอูรุมฉี ซิงเจียงเป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดของจีน ครอบคุมพื้นที่ 1 ใน 6 ของประเทศ ภาคเหนือมีภูเขาอัลไต ภาคใต้มีเทือกเขาคุนหลุนและอาเอ่อร์จิน ตอนกลางมีเทือกเขาเทียนซานผ่ากลาง ทำให้มีเกิด 2 แอ่งกระทะใหญ่ จึงเป็นลักษณะทางธรณีวิทยาที่โดดเด่น เช่น เทือกเขาขนาดใหญ่ แอ่งกระทะขนาดใหญ่ ทะเลสาบ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ และ ทะเลทรายที่กว้างใหญ่ไพศาล ซึ่งเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าในการท่องเที่ยว ยังเป็นเส้นทางสายไหมสามสาย เหนือ กลาง และใต้ ที่โด่งดังมากว่า 2,000 ปี
 
travel_xinjiang
 
yunnan
yunnan
หยุนหนาน (ยูนนาน) 云南 Yúnnán ชื่อย่อ 滇 diān หรือ 云 yún มีพื้นที่ 394,100 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกคุนหมิง ยูนนานตั้งอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นมณฑลที่มีกลุ่มชนเผ่าต่างๆมากที่สุดของประเทศจีน ชนเผ่าในจีนทั้งหมดมี 56 ชนเผ่า 30 ชนเผ่า ชื่อย่อของยูนนานคือ"เตียน" ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงที่ถูกแม่น้ำหลายสายแบ่งแยก ด้านตะวันตกสูง ตะวันออกต่ำ แม่น้ำส่วนมากไหลจากทางเหนือมาใต้ ด้านตะวันตกมียอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 4,000 เมตร ที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี พืชพันธุ์และสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ถือได้ว่าเป็นอาณาจักรแห่งพืช และ เป็นดินแดนแห่งใบไม้ผลิ
 
travel_yunnan
 
zhejiang
zhejiang
เจ้อเจียง 浙江 Zhèjiāng ชื่อย่อ 浙 zhè มีพื้นที่ 101,800 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกหังโจว เจ้อเจียงเป็นมณฑลที่มีชื่อเสียงเลื่องลือเรื่องความสวยงามมาตั้งแต่โบราณ จนมีคำกล่าวที่ว่า "บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมีหังโจว" เจ้อเจียงตั้งอยู่่ริมฝั่งตะวันออกติดทะเลจีนใต้ มีชายหาดยาว และ ครอบคลุมเกาะถึง 1,800 เกาะ มากกว่ามณฑลใดในประเทศจีน มีสายน้ำและแม่น้ำหลายสายไหลผ่านทางภาคเหนือ ทำให้กลายเป็นที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์ ทางใต้เป็นเทือกเขาที่เชื่อมต่อกับมณฑลฝูเจี้ยน เจ้อเจียงเคยเป็น 1 ใน 6 เมืองหลวงของจีน สมัยสามก๊กเคยเป็นเมืองอู่ของซุนกวน สมัยซ่งใต้เคยเป็นเมืองหลวงชื่อหลินอาน
 
travel_zhejiang
 
hongkong
hongkong
ฮ่องกง 香港 Xiānggǎng ชื่อย่อ 港 กั่ง มีพื้นที่ 1,104 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะฮ่องกง เกาลูน นิวเทอร์ริทอรีส์ และเกาะเล็กๆอีก 235 เกาะ ดินแดนแห่งความตื่นตาตรึงใจทางทัศนียภาพอันงดงามที่ผสมผสานกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว ระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมและความทันสมัยของเมืองแห่งสีสันและความคึกคัก ที่ซึ่งตะวันออกและตะวันตก มาบรรจบกันอย่างลงตัว เพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายในช้อปปิ้งมอลล์สุดหรูไปจนถึงตลาดกลางแจ้ง อิ่มอร่อยไปกับอาหารพื้นเมืองและอาหารนานาชาติรสเลิศ ฮ่องกงมีแหล่งท่องเที่ยวและจุดชมเมืองที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ทั้งบนเกาะฮ่องกง เกาลูน และนิวเทอร์ริทอรี่ส์
 
travel_hongkong
 
macau
macau
มาเก๊า 澳门 Àomén ชื่อย่อ 澳 เอ่า มีพื้นที่ 28.6 ตารางกิโลเมตร  มาเก๊าตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตำบลกงเป่ยของจีน ตรงบริเวณคอคอด "Portas do Cerco" เขตปกครองพิเศษมาเก๊า ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊าติดต่อกับจีนแผ่นดินใหญ่ เกาะไทปา เกาะโคโลอาน และโคไท พื้นที่พัฒนาใหม่จากการถมทะเล สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ วัดอาม่า ซากประตูโบสถ์เซ็นต์ปอล รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม เซนาโดสแควร์ มาเก๊าทาวเวอร์
 
travel_macau
 
taiwan
taiwan
ไถวัน (ไต้หวัน) 台湾 Táiwān ชื่อย่อ 台 tái มีพื้นที่ 35,581 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกไทเป่ย (ไทเป) ตั้งอยู่ระหว่างทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ ห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ประมาณ 160 ก.ม. (ตรงข้ามมณฑลฝูเจี้ยนของจีน) ประกอบด้วยเกาะหลักๆ ได้แก่ เกาะไต้หวัน หมู่เกาะเผิงหู (Penghu) จินเหมิน (Kinmen) และ หมาจู่ (Matsu) และเกาะเล็กเกาะน้อยอื่นๆอีกจำนวนหนึ่ง ไต้หวันนอกจากเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเครื่องจักร และคอมพิวเตอร์แล้ว สถานที่ท่องเที่ยวก็มีชื่อเสียงไม่น้อยไปกว่ากัน ไม่ว่าจะเป็นภูเขาอาลีซาน ตึกไทเป101 และอีกมากมาย
 
travel_taiwan
 
 
 
 
 
company_profile thai chinese english