home_pic
home travel world_heritage airlines hotel map weather contact_us tb_blue
 
 

 

expert

มณฑลอานฮุย Anhui

อานฮุย 安徽 Ānhuī ชื่อย่อ 皖 wǎn มีพื้นที่ 139,400 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกเหอเฝย เป็นมณฑลสำคัญมณฑลหนึ่งของภาคตะวันออก มีอาณาเขตติดกับมณฑลเจียงซูและเจ้อเจียง เป็นที่ตั้งของภูเขาหวงซานที่ลือชื่อซึ่งจิตรกรใช้เป็นแนววาดภาพ มีแม่น้ำแยงซีเกียง แม่น้ำหวายเหอ และ แม่น้ำสาขาของแม่น้ำแยงซีหลายสายไหลผ่าน ปัจจุบันมณฑลอานฮุย เป็นเขตอุตสาหกรรมใหม่ มีเหมืองแร่ทองคำ ทองแดง และ เหล็กกล้า อันฮุยนอกจากมีเขาหวงซานที่มีชื่อเสียงแล้ว ภูเขาจิ่วหัวซานก็มีความงามไม่แพ้กัน ยังมีหมู่บ้านซีตี้และหมู่บ้านหงชุนที่เป็นหมู่บ้านโบราณที่มีชื่อเสียงติดมรดกโลกอีกด้วย
 

เขาหวงซาน / Mount Huangshan

huangshan01
wh_37b
wh_37a
 
เขาหวงซาน เป็นเทือกเขาที่ทอดตัวอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลอันฮุย ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อเสียงมาจากทิวทัศน์ที่งดงามของยอดเขาหินแกรนิตและต้นสนหวงซานรูปร่างแปลกตา และภาพของหมอกและเมฆที่ลอยอยู่ใกล้ยอดเขา บริเวณเทือกเขายังมีน้ำพุร้อนและบ่อน้ำร้อนธรรมชาติอีกมากมาย เนื่องมาจากความงดงาม จึงมักจะปรากฏภาพของเทือกเขาหวงซานอยู่ในภาพเขียนจีน หรือปรากฏชื่อในวรรณกรรมอยู่บ่อยครั้ง ปัจจุบันนี้ องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเทือกเขาหวงซานเป็นมรดกโลก และยังจัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในจีน เขาหวงซานประกอบไปด้วยยอดเขาจำนวนมาก มียอดภูเขาที่มีชื่อ 72 ยอด และมีอยู่ 77 ยอดที่มีความสูงมากกว่า 1,000 เมตร ยอดเขาที่สูงที่สุด 3 อันดับแรกในเทือกเขาคือ ยอดเขาเหลียนหัว เหลียนหัวเฟิง ยอดเขาดอกบัว มีความสูง 1,864 เมตร) ยอดเขากวงหมิง ยอดเขาสว่าง มีความสูง 1,840 เมตร) และ ยอดเขาเทียนตู่ เทียนตู่เฟิง แปลว่า ยอดเขาเมืองหลวงแห่งสวรรค์ มีความสูง 1,829 เมตร) เขตที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกประกอบด้วยบริเวณเทือกเขาซึ่งมีพื้นที่ 154 ตารางกิโลเมตร และรอบๆเทือกเขาอีก 142 ตารางกิโลเมตร

เขาหวงซานถือกำเนิดขึ้นในมหายุคเมโซโซอิก เมื่อประมาณ 100 ล้านปีก่อน โดยเกิดจากพื้นก้นทะเลยกตัวขึ้นสูง ต่อมาในยุคควอเทอร์นารี พื้นผิวของเทือกเขาถูกธารน้ำแข็งกัดเซาะเป็นเวลานาน จนเกิดเป็นเสาหินขึ้นทั่วไป และต่อมาก็เกิดป่าขึ้นบนเสาหินเหล่านั้น
ในสมัยราชวงศ์จิ๋น เทือกเขาหวงซานมีชื่อเรียกว่า ยี่ซาน ชื่อในปัจจุบันได้รับการตั้งขึ้นใหม่ โดยนักประวัติศาสตร์พบข้อเท็จจริงนี้จากกวีนิพนธ์ของ Li Po ซึ่งได้กล่าวถึงเทือกเขาหวงซานด้วยชื่อในปัจจุบัน
พืชที่ขึ้นอยู่ในบริเวณเทือกเขาหวงซานจะแตกต่างกันไปตามระดับความสูง ที่ความสูงต่ำกว่า 1,100 เมตร จะเป็นป่าชื้น ความสูงระหว่าง 1,100-1,800 เมตร จะเป็นป่าผลัดใบ และความสูงตั้งแต่ 1,800 เมตรขึ้นไป จะเป็นทุ่งหญ้าในลักษณะที่ขึ้นอยู่ตามที่สูง บริเวณเทือกเขามีพรรณไม้หลากหลายชนิด จากการสำรวจพบว่ามีพืชจำพวกพืชไม่มีท่อลำเลียงจำนวน 1 ใน 3 จากตระกูลที่มีอยู่ในจีน และตระกูลเฟิร์นถึงครึ่งหนึ่งจากจำนวนตระกูลทั้งหมดในจีน อยู่ในเทือกเขานี้

เนื่องจากยอดเขาต่างๆมักจะอยู่เหนือระดับของเมฆ ทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของก้อนเมฆได้จากยอดเขา และทำให้เกิดปรากฏการณ์แสงอันน่าอัศจรรย์ ทั้งปรากฏการณ์ทะเลเมฆ และแสงพระพุทธ เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มาชม โดยเฉลี่ยแล้ว จะเกิดปรากฏการณ์แสงพระพุทธขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง
น้ำพุร้อนบริเวณเทือกเขาหวงซานจะอยู่ที่ใต้ยอดเขาเมฆม่วง (Purple Cloud Peak) น้ำจาน้ำพุร้อนเหล่านี้จะมีอุณหภูมอยู่ที่ 45 °C ตลอดทั้งปี บ่อน้ำร้อนส่วนใหญ่ในบริเวณนี้จะถูกเรียกรวมกันว่า Songgu Area ยอดเขาขนปุย (Fur Peak) เป็นบริเวณที่มีชื่อเสียงมาจากชาเขียวที่ได้จากบริเวณเทือกเขา โดยชื่อของยอดเขามีที่มาจากขนอ่อนที่ปกคลุมใบชาเป็นปุย

เขาหวงซานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใน ค.ศ.1990 เนื่องมาจากทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงาม และเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่หายากและถูกคุกคามหลายชนิด
 
 
 

หมู่บ้านโบราณตอนใต้ของมณฑลอานฮุย ซีตี้และหงชุน / Ancient Villages in Southern Anhui – Xidi and Hongcun

hongcun01
 
หมู่บ้านซีตี้และหงชุน คือแหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในมณฑลอานฮุย ประเทศจีน
หมู่บ้าน"ซีตี้" ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองอีเสี้ยนไปทางทิศตะวันออก 8 กิโลเมตร อยู่ห่างจากภูเขาหวงซันไม่ไกลนัก นับว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความเก่าแก่ มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานนับพันปี หมู่บ้านแห่งนี้โอบล้อมรอบด้วยความงดงามของภูเขาทั้ง 4 ด้าน มีลำธาร 2 สายจากทางเหนือและทางตะวันออกไหลมาบรรจบกันทางตอนใต้ของหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้านมีตรอกเล็กซอยน้อยแผ่ขยายไปทั่วทั้งหมู่บ้าน มีทางเดินที่ทอดตัวไปตามแนวริมลำธาร และมีถนนหนทางเดินในหมู่บ้านที่เปรียบได้เหมือนกับเป็นกระดูกสันหลังของหมู่บ้าน ปัจจุบันนี้ ในหมู่บ้านมีบ้านเรือนที่ได้รับการอนุรักษ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ถึง 200 หลัง ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนที่มีชีวิตเหมือนเมื่อครั้งสมัยราชวงศ์หมิง และ ชิง
หมู่บ้าน "หงชุน" ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองอีเสี้ยนไปทางทิศเหนือ10 กิโลเมตร มีประวัติศาสตร์กว่า 800 ปี

ปัจจุบันหมู่บ้านหงชุนมีบ้านเรือนจำนวนกว่า 100 หลังคาเรือน ที่ยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนโบราณสมัยราชวงศ์หมิง และชิงไว้อย่างสมบูรณ์ ได้รับการขนานนามว่า "หมู่บ้านในภาพวาดพู่กันจีน" เมื่อมองจากมุมสูงลงมายังหมู่บ้าน จะเห็นภาพรวมของหมู่บ้าน เหมือนกับโคตัวใหญ่นอนเอียงกายแนบชิดอยู่ริมลำธารหน้าภูเขาใหญ่ พอเดินเข้ามาในหมู่บ้านก็เห็นสระน้ำกลางหมู่บ้านที่เปรียบได้กับกระเพาะ มีลำธารยาวกว่า 400 เมตร ที่ไหลคดเคี้ยวไปทั่วหมู่บ้านเปรียบดั่งลำไส้ และก็มีสะพานทั้งสี่ที่สร้างขึ้นพาดผ่านแม่น้ำเล็กๆ ที่ไหลผ่านด้านนอกหมู่บ้าน เปรียบเสมือนกีบเท้า ซึ่งระบบการไหลเวียนของลำธารในหมู่บ้านหงชุนก่อตัวขึ้นเป็นรูปโคแบบนี้ ถือว่า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของประวัติศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมของจีนที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง
 

จิ่วหัวซาน / Mount Jiuhua

jiuhua_1
 
 
jiuhua_2
 
จิ่วหัวซาน หรือ ภู 9 วิจิตร เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธสาสนาในประเทศจีน มียอดเขาทั้งหมด 99 ยอด เริ่มก่อตั้งโดย คิมเคียวคัก พระสงฆ์ชาวเกาหลีที่เดินทางเข้ามาในจีนเมื่อ ค.ศ. 720 และได้สร้างสถานที่บูชาเทพยดาผู้คุ้มครองผู้คุ้มครองโลกขึ้นที่เขานี้ ในยุครุ่งเรืองมีพระสงฆ์และแม่ชีรวม 3,000 คน อาศัยอยู่ในวัด 150 แห่งบนเขาแห่งนี้ ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 70 แห่ง
สถานที่สำคัญบนเขาคือ ป่ายซุ่ยกง วัดพุทธศาสนานิกายวินัยสร้าง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1630 เพื่ออุทิศถวายพระอู่เซีย
 
 
 
 
company_profile thai chinese english