home_pic
home travel world_heritage airlines hotel map weather contact_us tb_blue
 
 

 

expert

ฉงชิ่ง Chongqing

ฉงชิ่ง (จุงกิง) 重庆 Chóngqìng ชื่อย่อ 渝 หยู มีพื้นที่ 82,300 ตารางกิโลเมตร ฉงชิ่งเป็นเมืองเอกเทศใหม่ ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1995 เป็นฐานที่มั่นทางเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางการคมนาคม การพาณิชย์ที่สำคัญ และ ประตูสู่ตะวันตกของประเทศ

ฉงชิ่งเป็นหนึ่งในสามของแหล่งสินแร่ที่สำคัญของประเทศ เท่าที่สำรวจพบ ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ สตรอนเตียม และอื่นๆกว่า 38 ชนิด ในจำนวนนี้แร่สตรอนเตียมมีมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และเป็นอันดับสองของโลก ฉงชิ่งมีสถานที่สำคัญหลายแห่ง อาทิ หอประชุมประชาชน ทำเนียบเจียงไคเช็ก เนินคอหงส์ หอพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ถ้ำพุทธศาสนาต้าจู๋
 

ถ้ำพุทธศาสนาต้าจู๋

dazhu_cave
dazhu_2
 

ถ้ำพุทธศาสนาต้าจู๋ ตั้งอยู่ที่อำเภอต้าจู๋ ห่างจากฉงชิ่งไปด้านตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 120 กิโลเมตร รวมทั้งถ้ำแกะสลักสือเหมินต้าฝอ สือเหมินซานสือเคอสือจ้วนซานสือเคอ เป่ยซาน ตวอเป่าถ่า และเป่าติ่งซาน หลายภูเขา หลายถ้ำ เป็นการแกะสลักเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา มีพระพุทธเจ้าปางต่างๆ โพธิสัตว์อรหันต์ พระและเทวดาในศาสนาเต๋า ลัทธิขงจื่อ และผู้คนที่ทำการไหว้พระในถ้ำเหล่านี้ ถ้ำตวอเป่าซานเป็นถ้ำที่ใหญ่ สวยงามและสำคัญที่สุด ทั่วทั้งภูเขาพบร่องรอยแกะสลัก 37 แห่ง รวมรูปพระ 1 หมื่นกว่าองค์ มีปางไสยาสน์ เจ้าแม่กวนอิมปางห้ามญาติ พระเจ้าอี้เซียน เป็นต้น เป็นศิลปะในสมัยราชวงศ์ซ่ง สมัย 950 ปีก่อน

งานสลักหินต้าจู๋ คือแหล่งมรดกโลกที่เด่นในความงดงามของงานแกะสลักทั้งทางพุทธศาสนา ขงจื๊อ เต๋า และชีวิตผู้คนบนผาแคบๆ ที่เริ่มแกะเรื่อยมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 9 จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 13
หินแกะสลักที่อำเภอต้าจู๋มีความสำคัญทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านศาสนา ซึ่งไม่เพียงแต่มีงานพุทธศิลป์เท่านั้น หากยังเป็นศูนย์รวมงานศิลปะของลัทธิเต๋า และแนวคิดของสำนักปรัชญา "หรูเจีย" ของขงจื๊ออยู่ด้วย หากกล่าวว่า ถ้ำผาม่อเกาคูอันยิ่งใหญ่ที่เมืองตุนหวงมณฑลกานซู่ และถ้ำผาหยุนกั่งที่เมืองต้าถง มณฑลซานซี คือสัญลักษณ์ของงานศิลปะถ้ำยุคเริ่มแรกของจีน หินแกะสลักที่ต้าจู๋ ก็นับได้ว่า เป็นตัวแทนของศิลปะถ้ำที่อ่อนหวานนุ่มนวลในยุคหลัง ซึ่งได้รวบรวมผลงานศิลปะการแกะสลักหินของจีนในช่วงปลายคริสต์ศต วรรษที่ 9 ถึงยุคกลางคริสต์ศตวรรษที่ 13 ตลอดจนสะท้อนแนวคิดความเชื่อทางศาสนา และรสนิยมในสังคมสามัญชน
กลุ่มหินแกะสลักที่ต้าจู๋เป็นตัวแทนของความเชื่อในเทพเจ้าของสังคมชาวจีน โดยตลอดระยะเวลาของวิวัฒนาการในความเชื่อเรื่องศาสนาของสามัญชน ได้ถ่ายทอดออกมาในงานศิลปะทั้งในแง่ความเชื่อในพุทธศาสนา ลัทธิเต๋า และหลักคำสอนของสำนักปรัชญาขงจื๊อ ซึ่งมีทั้งที่ขัดแย้งกันและสอดคล้องกลมกลืนกัน โดยทั้งผลงานแกะสลักตามความเชื่อในลัทธิเต๋าและตามหลักคำสอนของขงจื๊อนั้น มีพื้นฐานศิลปะที่เจริญงอกงามมาจากศิลปะถ้ำแนวพุทธศิลป์ของจีน
 

หอประชุมประชาชน

chongqing_2
 
 
chongqing
 

หอประชุมประชาชนสร้างในปี ค.ศ. 1952 เป็นรูปทรงกลมคล้ายกับหอฟ้าเทียนถาน สร้างบนเนินเวทีและที่นั่งตามธรรมชาติตามความลาดของเนิน มีที่นั่ง 4,850 ที่ โดยตรงกลางไม่มีเสาบัง สองข้างของหอประชุมเป็นหอรับรองตึกสองขั้น แถวหน้ากระดาน ปัจจุบันนี้เปิดเป็นโรงแรม 4 ดาวต้อนรับนักท่องเที่ยว หอประชุมเป็นสถานที่ประชุมสภาผู้แทนนครฉงชิ่งและจัดงานการแสดงคณะใหญ่ๆ

 
 
 
 
 
company_profile thai chinese english