home_pic
home travel world_heritage airlines hotel map weather contact_us tb_blue
 
 

 

expert

มณฑลฝูเจี้ยน Fujian

ฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) 福建 Fújiàn ชื่อย่อ 闽 mǐn มีพื้นที่ 121,400 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกฝูโจว ฝูเจี้ยนเป็นมณฑลชายฝั่งทะเลที่อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน อาณาเขตทางภาคเหนือติดกับมณฑลเจ้อเจียง ภาคใต้ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ภาคตะวันออกติดกับช่องแคบไต้หวัน ชื่อฝูเจี้ยนมาจากอักษรนำหน้าชื่อเมืองสองเมืองรวมกันคือ ฝูโจวและเจี้ยนโอว ในประวัติศาสตร์ฝูเจี้ยนเป็นเมืองท่าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ มีชาวจีนโพ้นทะเลมากเป็นอันดับ2รองจาก กวางตุ้ง มณฑลฝูเจี้ยนยังอุดมไปด้วยทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว เช่น อู่อี๋ซาน บ้านดินชาวฮักกา เกาะกู่ล่างหยี่ วัดหนานผู่โถซื่อ เป็นต้น

เซียะเหมิน เป็นเมืองในมณฑลฝูเจี้ยน มีพื้นที่ 1,565 ตร. กม. ทางตอนใต้ของประเทศจีน ติดกับทะเลจีนใต้ ตรงข้ามกับ “เกาะไต้หวัน”เพียงไม่กี่กิโลเมตร มีชื่อตามภาษาฮกเกี้ยนว่า อามอย หมายความว่า ประตูคฤหาสน์ เป็นเมืองที่อยู่บนเกาะ ห่างจากเกาะไต้หวันประมาณ 1 กิโลเมตร เซียะเหมิน เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญ มีทัศนียภาพที่งดงาม มีสภาพแวดล้อมที่ดีจนได้รับรางวัลเมืองดีเด่นด้านรักษาสภาพแวดล้อม และเป็นเมืองแห่งสวนสาธารณะระดับประเทศ มีนกกระยางสีขาวเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง เพราะมีนกกระยางสีขาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เมืองเซียะเหมินได้รับการยกระดับขึ้นมาเป็นเมืองใหญ่ใน ปี ค.ศ. 1387 โดยมีสถานะเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญและเคยเป็นพื้นที่สนามแห่งการศึกสงครามหลายครั้งในอดีต จากนั้นในปี ค.ศ. 1981

เมืองเซี๊ยะเหมินได้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือที่เรียกว่า Special Economic Zone หนึ่งในห้าของประเทศที่ประกอบด้วย จงไห่ ซัวเถา เซินเจิ้น และไหหลำ เมืองเซี๊ยะเหมินนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างอีกบานหนึ่งเมื่อประเทศจีนเปิดประเทศออกสู่โลกภายนอกมากขึ้น สาเหตุที่ทำให้เซี๊ยะเหมิน เป็นเมืองที่มีความสำคัญในทางเศรษฐกิจ เนื่องจากได้รับนโยบายสนุบสนุนจากการลงทุนจากรัฐบาล ซึ่งมีนักลงทุนจากไต้หวัน และชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนจำนวนมากกว่า 140 ประเทศ โดยเข้ามาลงทุนในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ที่ดินและก่อสร้าง บริการแหล่งเงินทุน การท่องเที่ยว การส่งออก โดยมีอุตสาหกรรมหลัก ประกอบด้วย เครื่องจักร สิ่งทอ อาหาร เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เซี๊ยะเหมินได้ให้ความสำคัญด้านการค้า การศึกษา และการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
 

เกาะกูลั่งอวี่ / Gulangyu Island

gulangyu
 
ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของเมืองเซียะเหมิน เป็นเกาะที่ได้รับการสมญานามว่าเป็นเกาะแห่งดนตรี เนื่องจากผู้คนที่อาศัยอยู่บนเกาะนั้น นิยมชมชอบดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะเปียโน จะเป็นเครื่องเล่นดนตรีที่คนบนเกาะนี้โปรดปานเป็นที่สุด ซึ่งจะเห็นได้จาก 3 ใน 4 ของบ้านบนเกาะนี้ จะมีเปียโนไว้เล่น นอกจากนี้ บนเกาะยังมีพิพิธภัณฑ์เปียโน จัดแสดงเครื่องเปียโนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

เกาะกูลั่งอวี่นนี้มีพื้นที่เพียง 1.78 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสามารถเดินทางโดยทางเรือภายในเวลา 5 นาที บนเกาะจะไม่อนุญาตให้มียานพาหนะใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น การเดินทางบนเกาะ จึงต้องใช้การเดินทางเท้าเท่านั้น เกาะดังกล่าวนี้ ถือได้ว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมของแถบนี้ สำหรับจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงบนเกาะก็ได้แก่ Sunlight Rock ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของเกาะ ตั้งอยู่บนเขาหัวมังกร (Tiger Head Hill) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของหาด เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก แสงอาทิตย์จะตกกระทบที่ก้อนหินดังกล่าว จึงเป็นที่มาของชื่อ Sunlight Rock และเมื่อยืนอยู่ ณ จุดนี้ จะมองเห็นทัศนียภาพที่สวยที่สุดของเกาะกูลั่งอวี่
 

พิพิธภัณฑ์เปียโนกู่ลั่งอวี่ / Piano Museum

piano_museum_2
 
 
piano_museum
 
มีพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตร เริ่มเปิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะกิจแต่เพียงแห่งเดียวในโลกที่จัดแสดงเปียโนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก นอกจากการจัดแสดงเปียโนประเภทต่างๆ แล้ว
ภายในพิพิธภัณฑ์ยังตกแต่งด้วยภาพเขียนและภาพถ่ายของนักเปียโนผู้มีชื่อเสียงของโลกและของจีน เช่น ภาพเขียนของนักเปียโนเอกระดับโลกอย่างโยฮันน์ เซบาสเตียน บ๊าคและเฟรเดริก ฟรองซัวส์ โชแปง เป็นต้น ภาพถ่ายของนักเปียโนเอกและผู้อำนวยการเพลงของจีน เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่า พิพิธภัณฑ์เปียโนแห่งนี้เป็นทั้งแหล่งรวมทางวัฒนธรรมเปียโนและแหล่งข้อมูลของนักดนตรีอีกด้วย
 

วัดหนานผู่โถว หรือ วัดผู่โถวใต้ / Nanputuo

nanputuo
 
 
nan_putuo_1
 
ตั้งอยู่ทางชานเมืองทิศใต้ของเซี๊ยะเหมิน เป็นวัดพุทธที่สร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์ถัง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 30,000 ตารางเมตร ได้รับความเสียหายตอนเกิดการสู้รบสมัยราชวงศ์หมิง แต่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่สมัยราชวงศ์ชิง
ภายในมีหอราชาสวรรค์ประดิษฐาน พระสังกัจจาย และ ราชาสวรรค์ 4 องค์ หอต้าสงป่าวเตี้ยน อาคารสูง 2 ชั้น ประดิษฐานพระพุทธรูป 3 องค์ คือ พระพุทธเจ้าองค์ในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต ที่ฐานดอกบัวสลักเป็นเรื่องราวพุทธประวัติ และ การเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกของพระถังซำจั๋ง รอบระเบียงมีรูปปั้นพระอรหันต์ 18 องค์ ที่หอต้าเป่ยเตี้ยน มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม
 

บ้านดินถู่โหลว / Fujian Tulou

tulou01
 
ฝูเจี้ยนถู่โหลว หรือ บ้านดินแห่งฝูเจี้ยน คือแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี ค.ศ.2009 ตั้งอยู่ในเขตภูเขา มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน เป็นอาคารรูปทรงวงแหวนหลายชั้นที่สร้างจากดินของชาวจีนแคะ ซึ่งที่ได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกนี้มีจำนวน 46 หลัง ลักษณะโครงสร้างของถู่โหลวภายในเป็นไม้ไผ่สาน พอกทับด้วยดินเหนียว ลักษณะทั่วไปของบ้านดินจะมีรูปทรงเลขาคณิตที่แปลกตาทั้งทรงกลม และสี่เหลี่ยม บริเวณตรงกลางเปิดโล่งมีโครงสร้างอาคารที่สลับซับซ้อน มีจำนวนห้องราว 100-200 ห้อง มีห้องครัวและห้องอาหารอยู่ชั้นแรก ชั้นที่สองเป็นเก็บพืชผลทางการเกษตรและห้องรับแขกที่มีมากถึง 35 ห้อง ชั้นที่สามและสี่เป็นห้องนอน นอกจากนั้นยังมีห้องสำหรับจัดพิธีสำคัญๆ ของบ้านอีก เช่น งานแต่งงาน งานมงคลต่างๆ บ้านดินถู่โหลวกระจายอยู่ในเขตภูเขาด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของมณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งได้มีการสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งใต้ มีการรักษาและสืบทอดจนถึงยุคปัจจุบัน มีอายุกว่า 800 ปี บ้านดินถู่โหลว ทั้งหมดสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ถึง 20 อาคารแต่ละหลังสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนกว่า 800 คน
 

เขาอู่อี๋ซาน / Mount Wuyi

wuytishan01
 
เขาอู่อี๋ซาน เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ เป็นภูเขาอยู่ในมณฑลฝูเจี้ยน มีอาณาเขต 70 ตารางกิโลเมตร
มรดกโลกเขาอู่อี๋ได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1999
เขาอู่อี๋ซานครอบคลุมพื้นที่ของเขตอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมและ ธรรมชาติ 4 เขต ได้แก่ เขตทิวทัศน์เขาอู่อี๋ซาน เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเขาอู่อี๋ซาน โบราณสถาน และเขตอนุรักษ์ต้นน้ำจิ่วฉี่ว์ซี และยังเป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนาตลอดจนแหล่งผลิตชาด้วย
ธารน้ำจิ่วฉี่ว์ซีหรือธารน้ำ 9 โค้งมีต้นกำเนิดจากด้านใต้ของหวงกั่งซันซึ่งเป็นยอดเขาสูงที่สุดของอู่อี๋ซาน มีความยาวทั้งสิ้น 62.8 เมตร จากตะวันตกไหลเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปสู่ตะวันออก น้ำบริสุทธิ์ใสสะอาด ทิวทัศน์ของแต่ละโค้งสวยตระการตาไม่ซ้ำกัน
ตำนานเกี่ยวกับทิวทัศน์สองฝั่งธารน้ำ ขุนเขาและก้อนหินที่ตั้งอยู่ริมธารต่างมีรูปลักษณ์ของสัตว์อย่างสมจริงสมจังและมีชีวิตชีวา เช่น ปากกบ รูปเต่า ยอดเขาปากนกอินทรี รูปแจกันวิเศษปราบปิศาจ ยอดเขานางฟ้า ยอดเขาเทียนโหยวสูงกว่าระดับน้ำทะเล 410 เมตร เป็นยอดเขาสำหรับชมวิวที่สูงที่สุดภายในเขตนี้ เมื่อยืนอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ นักท่องเที่ยวทั้งหลายก็จะเห็นทิวทัศน์ที่สวยตระการตาทั้งหมดของอู่อี๋ซาน
 
 
 
 
 
company_profile thai chinese english