home_pic
home travel world_heritage airlines hotel map weather contact_us tb_blue
 
 

 

expert

มณฑลกุ้ยโจว Guizhou

กุ้ยโจว 贵州 Gùizhōu ชื่อย่อ 黔 qián หรือ 贵 gùi พื้นที่ 176,100 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกกุ้ยหยาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา ประชากร 1 ใน 3 เป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ ในสมัยก่อนกุ้ยโจวถูกละเลยเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มิใช่ชาวฮั่น ถึงสมัยญี่ปุ่นแผ่อำนาจเข้ามา ได้บังคับให้พรรคก๊กมินตั๋งพัฒนาดินแดนภาคใต้และตะวันตก ทำให้กุ้ยโจวมีถนนสายใหม่เชื่อมกับมณฑลเพื่อนบ้าน และ จุนอีัได้พัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรม กุ้ยโจวมีน้ำตกที่ชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในประเทศอย่างน้ำตกหวงกว่อซู่ ทะเลสาบหงเฟิง เทียนซิงเฉียว ถ้ำวังมังกร ภูเขาเต้านม หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ ภูเขาหมื่นยอด

กุ้ยหยาง
เป็นเมืองเอกของมณฑลกุ้ยโจวที่อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีพื้นที่ 8.046 ตร. กม.กุ้ยหยางมีภูมิอากาศเป็นแบบกึ่งมรสุมเขตร้อน กุ้ยหยางเป็นศูนย์กลางทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา การคมนาคม และการสื่อสาร และเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูณณ์ทางธรรมชาติ ปี 2547 กรมป่าไม้แห่งชาติยกย่องให้เป็น "เมืองป่าไม้แห่งชาติ"

เมืองกุ้ยหยาง มีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ (Development Zone) ซึ่งมีพื้นที่กว่า 63.13 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของเขตพัฒนาฯ เป็นเขตอุตสาหกรรม พื้นที่บริเวณตอนเหนือเป็นเขตที่พักอาศัย และพื้นที่บริเวณตะวันตกเป็นเขตเกษตรกรรม ปัจจุบันบริเวณภาคตะวันตกของเขตพัฒนาฯ กาลังดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมให้เป็นเขตอุตสาหกรรม เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเขตธุรกิจบริการและอานวยความสะดวกสาหรับภาคเกษตรกรรม ปัจจุบันมีการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และนักลงทุนค่อนข้างครบถ้วน อาทิเช่น สถาบันการเงิน การประกันภัย โรงพยาบาล สถานศึกษา บริการด้านกฏหมายและบัญชี การท่องเที่ยว การค้า สถานบันเทิง และโรงแรม อีกทั้งยังมีบริการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศุลกากร แรงงาน ตารวจ ศาลตุลาการ เพื่อสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในนครกุ้ยหยางอีกด้วย
 

น้ำตกหวงกว่อซู่ / Huangguosu Waterfall

huangguosu_1
 
 
huangguosu_2
 
ห่างจากกุ้ยหยางไปทางตะวันตกเฉียงใต้เลยเมืองอานสุ้นรวม 210 กิโลเมตร ถือเป็นน้ำตกระดับ 1 ของประเทศจีน สูง 60 เมตร กว้าง 30 เมตร เป็นน้ำตกที่เกิดจากการทรุดของเปลือกโลก ทำให้ลำธารไป๋สุ่ยเกิดต่างระดับ เข้าสู่เขตน้ำตกจะได้ยินเสียงไกลกว่า 10 กิโลเมตร ละอองน้ำกระจายปกคลุมทั่วทั้งป่าเมื่อต้องแสงแดดเกิดเป้นสายรุ้งอันสวยงามแปลกตา มีทางที่สามารถเดินไปสู่ถ้ำหลังม่านน้ำตก มีช่องหน้าต่างสามารถชมน้ำที่ไหลลงมาอย่างใกล้ชิดท่ามกลางเสียงครึกโครมตื่นตาตื่นใจ
 

เทียนซิงเฉียว / Tianxingqiao

tianxingqiao_1
 
 
tianxingqiao_2
 
บริเวณที่ห่างจากน้ำตก 10 กว่ากิโลเมตร มีสะพานธรรมชาติ กว้าง 200 - 300 เมตร ยาวกว่า 1 กิโลเมตร บนสะพานมีป่าละเมาะ ป่าหิน น้ำพุ สระน้ำ ซึ่งรถและผู้คนเข้าไปเที่ยวชมสัญจรไปมาโดยไม่รู้ตัว ภายในสะพานมีทั้งถ้ำและธารน้ำ ซึ่งเป็นเปลือกโลกหินปูน (Karst) ที่สมบูรณ์แบบ ก่อให้เกิดความสวยงามของธรรมชาติ
 

ถ้ำหลงกง หรือ ถ้ำวังมังกร / Longgong Cave

longgong_2
 
 
longgong_1
 
ใกล้เขตน้ำตก เป็นถ้ำที่ค้นพบสมัยทศวรรษที่ 80 เนื่องในเวลาสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กของท้องถิ่น และได้เปิดเป็นอุทยานแห่งชาติของเมืองอานสุ้น ถ้ำต่างๆของผิวโลกหินปูนมีมากมาย แต่การชมถ้ำโดยการล่องเรือเพียงอย่างเดียวนั้นไม่มากนัก มีกวีว่า “น้ำไม่จำเป็นต้องลึก ขอมีมังกรก็ศักดิ์สิทธิ์” ปัจจุบันนี้มีการนำเที่ยวในถ้ำระยะยาว 840 เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ มังกรรับแขก จิตรกรรมและประติมากรรมผนัง 5 พญามังกรเฝ้าถ้ำ วังบาดาล-ภูเขาแหละเหวลึก ในถ้ำได้รับการยืนยันจากการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญนักรังสีวิทยาว่า สมรรถนะรังสีต่ำกว่าถ้ำอื่นๆ 1/30 และสามารถรักษาโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงได้ดีมาก
 

หงเฟิงหู หรือ ทะเลสาบเมเปิล / Hongfeng Lake

hongfenghu
 
 
hongfenghu_2
 
ห่างจากกุ้ยหยางประมาณ 90 กิโลเมตร ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่ 57 ตารางกิโลเมตร (ใหญ่กว่าซีหู 6 เท่าตัว) สร้างขึ้นมาเพื่อเก็บน้ำผลิตไฟฟ้าและทดน้ำเป็นชลประทานในการเพาะปลูก ภายในทะเลสาบมีเกาะเล็กเกาะน้อยหลายแห่งบนเกาะมีถ้ำ ในถ้ำมีธารน้ำ หมู่ทะเลสาบประกอบด้วยทะเลสาบใต้ ทะเลสาบเหนือ ทะเลสาบกลาง และทะเลสาบหลัง มีทางน้ำเชื่อมติดต่อกัน เนื่องด้วยบริเวณทะเลสาบ และเกาะเต็มไปด้วยต้นเมเปิลจะเป็นสีแดงในฤดูใบไม้ร่วง จึงมีชื่อเป็นหงเฟิงหู ทะเลสาบเมเปิลแดงสามารถล่องเรือชมบริเวณทะเลสาบ และเดินเล่นบนเกาะที่สร้างเป็นหมู่บ้านจำลองของชาวต้ง
 

ว่านเฟิงหลิน หรือ ป่าเขาหมื่นยอด / Wanfenglin

wanfenglin_1
 
wanfenglin_2
 
wanfenglin_3

ว่านเฟิงหลิน เป็นเทือกเขาหินปูนที่ถูกลมและน้ำกัดกร่อนจนเป็นยอดเขาต่างๆ นับพันนับหมื่นยอด ในบริเวณรอยตะเข็บกุ้ยโจวกับยูนนาน ดูยิ่งใหญ่ตระการตาติดต่อกันหลายร้อยกิโลเมตร มีทั้งแม่น้ำ ไร่นา หมู่บ้านผสมผสานกันสวยงาม ดั่งลายทอของชนเผ่าชาว “ปู้อี” ซึ่งเป็นดินแดนบริสุทธิ์ของมณฑลกุ้ยโจว
 
 

ว่านเฟิงหู หรือ ทะเลสาบเขาหมื่นยอด / Wanfenghu

wanfenghu_1
 
 
wanfenghu_2
 
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ริมเทือกเขาว่านเฟิงหลิน สร้างมาเพื่อเก็บกักน้ำนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า และทำชลประทานเพื่อการเพาะปลูก มีเนื้อที่ในการเก็บกักน้ำ 176 ตารางกิโลเมตร กว้าง 1.5 กิโลเมตร ยาว 126 กิโลเมตร ใหญ่กว่าซีหู 76 เท่าตัว เป็นทะเลสาบจากกำลังมนุษย์ที่สร้างขึ้นบนที่ราบสูงที่ลือชื่อแห่งหนึ่งของจีน สามารถล่องเรือชมทะเลสาบและสองฝั่ง รวมทั้งเทือกเขาว่านเฟิงหลิน ซึ่งมีบรรยากาศคล้ายกับล่องในแม่น้ำแยงซี ตื่นตากับความมโหฬารของขุนเขาสองฝั่งแม่น้ำ
 

แก่งหม่าหลิงเหอ / Malinghe

malinghe_1
 
 
malinghe_2
 
หม่าหลิงเหอ ตั้งอยู่ภาคใต้ของมณฑลกุ้ยโจว ชายแดนรอยตะเข็บของมณฑลกุ้ยโจวและยูนนาน ไกลจากเมืองซิงอี้ไปประมาณ 60 กิโลเมตร นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางธรณีวิทยาทำการสำรวจพบว่า หม่าหลิงเหอเกิดจากการแยกตัวของผิวโลกเมื่อ 70 ล้านปีก่อนยุค The Tertiany period (R) มีระยะยาว 74.8 กิโลเมตร ในแก่งมีน้ำตก 100 กว่าสาย ถือเป็นรอยแยกอันดับหนึ่งของโลก เป็นรอยแผลเป็นที่ “สด” ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก บริเวณแก่งหม่าหลิงเหอรอยแยกที่กว้างที่สุด 150 เมตร เฉลี่ยลึก 110-160 เมตร สองข้างเป็นหน้าผา ตั้งเป็นมุมฉากชันดื่ง โตรกหินแปลกตา ตะกอนหินปูนเป็นหินงอก ลักษณะต่างๆ เขตชมวิว “เทียนซิงเต่า” อยู่ช่วงกลางของหม่าหลิงเหอมีเส้นสะพานเลียบกลางหน้าผาชมความงามของธรรมชาติ เดือนเมษายน-ตุลาคม จะมีการจัดทัวร์ล่องแก่ง ทิวทัศน์สองฝั้งหน้าผาเป็นระเบียงภาพ “1,000 ภาพ” ตามจินตนาการ
 
 
 
 
 
company_profile thai chinese english