home_pic
home travel world_heritage airlines hotel map weather contact_us tb_blue
 
 

 

expert

มณฑลไห่หนาน Hainan

ไห่หนาน (ไหหลำ) 海南 Hǎinán ชื่อย่อ 琼 qióng มีพื้นที่ 33,920 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกไหโข่ว มณฑลไห่หนานคือมณฑลที่มีขนาดเล็กที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศ ประกอบด้วยเกาะหลายเกาะ โดยที่เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะไหหลำ สมัยโบราณดินแดนนี้ใช้เป็นสถานที่เนรเทศข้าราชการ ปัจจุบันกลายแหล่งปลูกยางพาราและมะพร้าวจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่มีชื่อเสียง เกาะไหหลำยังเป็นเมืองตากอากาศชั้นแนวหน้าที่มีหาดทรายสวยงามอย่าง อ่าวย่าหลง หาดสุดทะเลจรดปลายฟ้า กวางเหลียวหลัง ยังมีแหล่งศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนอย่างวัดหนานซานที่ศักดิ์สิทธิ์

เกาะไหหลำ มีรอบเกาะยาว 1,528 กม. อยู่ในเขตร้อนชื้นทางตอนใต้สุดของประเทศจีน ใกล้กับเวึยตนาม ในสมัยโบราณเรียกเกาะไหหลำว่า ตันเอ๋อ มีคนอาศัย 8 ล้าน กว่าคน เมื่อชาวจีนพูดเกี่ยวกับ "ไห่หนาน" ในภาษาจีน มักจะหมายถึงเฉพาะเกาะไหหลำ เมื่อพูดถึงมณฑลไหหลำจะใช้คำว่า "ไห่หนานเฉิ่ง" เมืองหลวงคือ เมืองไหโข่ว

ทัศนียภาพของเกาะไหหลำรายล้อมท้องทะเลสีครามแห่งทะเลจีนใต้และเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติของเมืองเขตร้อน ชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่ต่างมุ่งลงมาสู่แผ่นดินเล็กๆ แห่งหนึ่งในทะเลจีนใต้ ซึ่งถือเป็นผืนแผ่นดินใต้สุดของประเทศ เพื่อแสวงหาความสุขในช่วงวันหยุดพักผ่อนหรือช่วงที่ฤดูหนาวมาเยือนจับใจ ท้องทะเลและหาดทรายขาวสะอาดอันกว้างไกล ณ เกาะไหหลำ ก็เปรียบดั่งสวรรค์ของชาวจีนอย่างแท้จริง โดยทางรัฐบาลจีนเองก็ได้เร่งพัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะไหหลำให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็น “ฮาวายแห่งเอเชียตะวันออก“

ตำนานหรือนิทาน “เกาะไหหลำ” เพราะว่าเกาะไหหลำ เกิดขึ้นจากภูเขาไฟระเบิด แยกตัวออกมาจากแผ่นดินใหญ่ จึงมีนิทานพื้นบ้านตำนานของเกาะนี้ เล่ากันมาว่า “นานมาแล้ว เทพธิดาภูเขาไฟ เดินทางมาถึงที่นี่ พระนางมองเห็นแต่ความมืด ความหนาวและความเงียบเหงาที่สุดในโลก ดังนั้น เทพธิดาภูเขาไฟ ต้องการให้ แผ่นดินนี้มีชีวิตและมีชีวา พระนางจึงเด็ดนัยตาสองข้างของเธอ ขว้างออกไป ข้างหนึ่งเป็นดวงอาทิตย์ อีกข้างเป็นดวงจันทร์ น้ำนมของพระนางที่บีบคั้นออกมาจึงกลายเป็นแผ่นดินไห่หนาน บนเกาะสุดท้ายแห่งทะเลตอนใต้ จึงเต็มไปด้วยแสงแดดและอากาศบริสุทธิ์ น้ำทะเลเขียว พื้นทรายขาว แผ่นดินอุดม น้ำสมบูรณ์ เหมือนเมืองแคว้นแดนสวรรค์ ที่พระนาง เคยประทับมา”


เมืองไหโข่ว
เป็นเมืองเอกของมณฑลไห่หนาน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของเกาะ เป็นเมืองเก่าที่พัฒนาขึ้นใหม่แห่งหนึ่งของจีนหลังจากเปิดประเทศ มีเนื้อที่ 4,000 ตารางกิโลเมตร

 

สุสานไห่ลุ่ย หรือ เปาบุ้นจิ้นแห่งไหหลำ / Tomb of Hairui

tomb_of_hairui
 
 
สุสานไห่ยุ่ย ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของเมืองไห่โขว่ออกไป 30 กิโลเมตร เป็นสถานที่ฝังศพของข้าราชการ นักการเมืองของราชวงศ์หมิงซึ่งเป็นผู้ซื่อตรงจงรักภักดีต่อราชวงศ์ แต่มีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับราชสำนักจนถูกเนรเทศกลับหมู่บ้านเดิม-ไห่หนาน แต่ภายหลังราชสำนักเสียใจ และได้ถูกย้ายกลับเมืองหลวงประวัติศาสตร์ได้ขนานนามให้ไห่ยุ่ยเทียบเท่ากับเปาบุ้นจิ้น หลังจากเสียชีวิตเมื่อปี ค.ศ.1587 ได้พระราชทานการฝังศพอย่างสมเกียรติแบบเจ้าเมือง สองข้างทางสุสานมีม้าหิน สิงห์ แพะ ขุนนางขุนศึก เก๋งจดบันทึกคุณงามความดี เนื่องด้วยเมื่อปี ค.ศ. 1966 เกิดปฏิวัติทางวัฒนธรรม นักเขียนเจี่ยนยป๋อจ้านที่เคยเขียนบทละครเรื่อง “ไห่ยุ่ยถูกปลดตำแหน่ง” และ “ไห่ยุ่ยด่าฮ่องเต้” ถูกเรดการ์ดประจานและโจมตี นักเขียนมีเจตนาที่นำเรื่องไห่ยุ่ยมาตีวัวกระทบคราด ว่านักเขียนเจตนาเขียนประวัติศาสตร์เพื่อพุ่งเป้าหมายสู้เหมา จนเรื่องไห่ยุ่ยเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ ในปัจจุบันจัดเป็นสวนสาธารณะไห่ยุ่ยและขยายบริเวณจนกว้างกว่าเดิมหลายเท่าตัว ซึ่งสมเกียรติกับคุณงามความดีของไห่ยุ่ยที่มีต่อประเทศชาติ
 

อู่กงฉือ / Five official memorial temple

wugongci
 
 
อู่กงฉือ-ศาลเจ้า 5 วีรบุรุษ ตั้งอยู่ในเมืองเขตฝู่เฉิง เมืองไห่โข่ว เดิมเคยเป็นที่พักอาศัยในสมัยที่นักกวี “ซูตงปอ” ถูกเนรเทศมาเกาะไห่หนาน และได้สอนหนังสือช่วยพัฒนาวัฒนธรรมให้แก่คนไห่หนาน ชาวไห่หนานจึงสร้างศาลเจ้าเป็นที่ระลึกเรียกว่า “ซูกงฉือ” สมัยราชวงศ์ชิงสร้างและขายเป็นศาลเจ้าระลึกวีรบุรุษสมัยถัง-หลี่เต๋ออี้ สมัยซ่ง-หลี่กัง หลี่กว่าง เจ้าติ่ง หูซวน และต่อมาสร้างรูปปั้นของขุนศึกฝูปอและหม่าหยวนเพิ่มเติมจนเป็นบริเวณที่กว้างขวาง ร่มรื่นภายในยังมีบ่อน้ำพุที่ซูตงปอขุดเจาะไว้ 2 บ่อ (ปัจจุบันนี้เหลือเพียงบ่อเดียว) ถือเป็นโบราณวัตถุที่สำคัญที่สุดของไห่หนาน
 

ศูนย์ประชุมเอเชียป๋ออ้าว / International Asia Pacific Convention Center

poaw_1
 
 
poaw_2
 
สถานที่จัดประชุมเอเชียป๋ออ้าว ตั้งอยู่ที่เมืองป๋ออ้าว ซึ่งเป็นเมืองใหม่ ที่ปากแม่น้ำว่านฉวนเหอ มีเนื้อที่ 38 ตารางกิโลเมตร ปากอ่าวระยะ 16 กิโลเมตร เป็นที่ยอมรับว่าเป็นปากอ่าโซนร้อนที่รักษาธรรมชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันนี้ได้สร้างศูนย์ประชุมเอเชียและออกแบบโดยวิศวกรชาวออสเตรเลีย และมีการประชุมทุกๆปี พร้อมกับเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ด้วย
 
 
เมืองซันย่า
ซันย่า (Sanya) เป็นเมืองที่อยู่ใต้สุดของจีนและเป็นเมืองริมทะเลแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในเขตโซนร้อนของจีน และเป็นเมืองท่าสำคัญในการท่องเที่ยวของเกาะไหหลำ นอกจากนี้ยังเคยเป็นสถานที่จัดประกวด Miss World มาแล้ว รวมทั้งทางการจีนได้ก่อสร้างสถานที่จัดประชุมผู้นำเศรษฐกิจ CEO Forum อย่างถาวรไว้ที่นี่ ซึ่งจะมีการประชุมทุกปีอีกด้วย เมืองซันย่า มีหาดทรายขาวสะอาดงดงาม อาทิ หาดต้าตงไห่ หาดยี่หัวหยวน หาดย่าหลง ซึ่งเป็นแหล่งของทรายที่ถูกนำไปผลิตแก้วคุณภาพดีที่สุดในประเทศจีน และยังเพียบพร้อมไปด้วยอากาศอันบริสุทธิ์ อาหารทะเลเลิศรส เมืองซันย่ามีแหล่งท่อง
เที่ยวหลายแห่ง เช่น ไปฟังเสียงระฆังวัดที่ หนันซัน ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใต้สุดของจีน ไปชมวิวที่สวยงามสุดขอบฟ้า ไปดำน้ำในทะเลจีนใต้ เลือกซื้อศิลปหัตถกรรมของชาวชนชาติหลีซึ่งเป็นชาวท้องถิ่นดั้งเดิมของไหหลำ ยามพลบค่ำ บาร์เบียร์ริมทะเลเริ่มคึกคักดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งหลายให้ออกมานั่งเล่น

ชาวซันย่าส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเพราะว่าในอดีตเมื่อประมาณ 700 ปีก่อน มีพ่อค้าชาวอาหรับทำเรืออับปางบริเวณนี้ จึงต้องสร้างหลักสร้างฐานอยู่ที่นี่จนกลายเป็นบรรพบุรุษของชาวซันย่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แต่คนอิสลามที่นี่ก็ไม่ได้หน้าตาแตกต่างจากชาวจีนทั่วไป เนื่องจากรัฐบาลจีนกำลังเร่งประชาสัมพันธ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาให้มากขึ้น มีการวางผังเมืองที่ดีไม่ดูเละเทะหรือกระจัดกระจาย และยังมีโรงแรมอีกมากที่ยังอยู่ในขั้นตอนการสร้าง
 

วัดหนานซัน / Nanshan Cultural Tourist Area

nanshan_1
 
วัดหนานซัน เป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มาถึงวัดหนานซันแล้วจะต้องมารสักการะเจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ ซึ่งมีความสูงถึง 108 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเล ชาวไหหลำเชื่อกันว่า หลังจากได้มีการริเริ่มสร้างเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ทำให้เกาะไหหลำรอดพ้นจากพายุขนาดใหญ่มานับแต่นั้น ในแต่ละปีบรรดาพุทธศาสนิกชนจะหลั่งไหลกันเข้ามามาสักการะเจ้าแม่กวนอิม เพื่อชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส่ เป็นศิริมงคลแก่ตัวเอง และเพื่อความสบายใจ

นอกจากนี้วัดหนานซันยังเปิดโรงแรมระดับห้าดาวและภัตตาคารอาหารเจไว้คอยต้อนรับแขกชั้นสูงอีกด้วย เมื่อออกจากวัดหนานซันผมมุ่งหน้าต่อไปยัง “The End of the Earth” สถานที่ท่องเที่ยวบนตำแหน่งผืนแผ่นดินสุดท้ายของประเทศจีน เป็นบริเวณหาดทรายขาวละเอียด ไกลออกไปจะมองเห็นเป็นกลุ่มหินก้อนขนาดใหญ่บนหาดทราย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาเก็บภาพเป็นที่ระลึกว่าตนเองได้มายืนอยู่บนสุดขอบฟ้าของจีนแล้ว
 
 

ลู่หุยโถว หรือ อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง / The Deer Looking Backward

luhuitou_1
 
 
luhuitou_2
 
เป็นจุดชมวิวของเมืองซันย่า ซึ่งจะเห็นทัศนียภาพ ความเจริญของเมืองทั้งหมดจากบนภูเขาสูงแห่งนี้ ซึ่งตอนอยู่ด้านล่างจะไม่รู้เลยว่า เมืองเล็กๆ เช่นนี้จะมีความใหญ่โตถึงเพียงนี้ ตึกสูงใหญ่แฝงตัวปะปนอยู่กับขุนเขา แสงแดดยามอัสดงเลียไล้ไปกับเรือสินค้าลำเล็กๆ ไปจนถึงลำใหญ่ขนาดมหึมาที่จอดเทียบท่าอยู่ในอ่าวท่าเรือน้ำลึกอันเงียบสงบ และแล้วสีส้มเข้มก็ค่อยๆ ย้อมท้องฟ้าสีครามก่อนรัตติกาลจะมาเยือน แม้ยามอัสดงในแต่ละที่จะมีความสวยงามแตกต่างกัน แต่พระอาทิตย์จมหายไปกับผืนทะเลที่ซันย่าก็ไม่ได้สวยงามแพ้ที่ใดๆ
ตำนาน ลู่หุยโถว หรือ อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง มาจากเรื่องราวความรักอมตะ ของหนุ่มนายพรานชาวเผ่าหลี ที่วิ่งตามกวางตัวหนึ่ง กวางวิ่งมาถึงหน้าผาริมทะเล ยืนนิ่งๆและค่อยๆเหลียวหลังกลับมาดูนายพรานหนุ่ม พร้อมทั้งกลายร่างเป็นสาวสวยและทั้งสองก็ได้เป็นคู่รักกันตลอดชั่วนิรันดร
 

สุดฟ้าขอบทะเล / The End of the Earth

tianyahaijiao_1
 
 
tianyahaijiao_2
 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวบนตำแหน่งผืนแผ่นดินใต้สุดของประเทศจีน เป็นบริเวณหาดทรายขาวละเอียด มองดูแล้วสวยงามมาก และไกลออกไปจะมองเห็นเป็นกลุ่มหินก้อนขนาดใหญ่บนหาดทราย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาเก็บภาพเป็นที่ระลึกว่าตนเองได้มายืนอยู่บนสุดขอบฟ้าของจีนแล้ว และสามารถหาซื้อของฝากเล็กๆ น้อยๆ ได้ โดยเฉพาะกาแฟที่ขึ้นชื่อและเครื่องประดับที่ทำจากกะลามะพร้าว และที่น่าสนใจที่สุดคงจะไม่พ้นไข่มุกแห่งซันย่า แถมยังมีราคาถูกกว่าพื้นที่อื่นๆ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจะได้รับความประทับใจ ความงาม อากาศบริสุทธิ์ และความรู้สึกที่อยากจะกลับมาเที่ยวอีก
 

ต้าตงไห่ หรือ ทะเลใหญ่แห่งตะวันออก / Dadonghai

dadonghai_1
 
 
dadonghai_2
 
ต้าตงไห่ตั้งอยู่ที่ชายทะเลฝั่งตะวันออกของซันย่า เป็นชายหาดที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งที่มีน้ำใสสะอาด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับเล่นน้ำทะเล และดูปะการังดดยการนั่งเรือดำน้ำ และสวมชุดดำน้ำ แต่ต้องปฎิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพราะที่ต้าตงไห่มีกระแสน้ำใต้ทะเลที่ไหลพัดไปสู่ญี่ปุ่น เป็นกระแสน้ำอุ่น
 

อ่าวหย่าหลง / Yalong Bay

yalong_1
 
 
yalong_2
 
อ่าวหย่าหลง เป็นชายทะเลที่กว้างใหญ่ได้รับการตกแต่งจัดสร้างขึ้นเป็นชายฝั่งที่เป็นธรรมชาติ ประกอบด้วยวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องด้วยความยากลำบากของมนุษย์และชาวไหหลำ ซึ่งชาวไหหลำภูมิใจที่ได้ก้าวขึ้นมาได้ดีโดยอาศัยนโยบายเปิดประเทศของจีนในยุคปัจจุบัน ภายในบริเวณชายหาดสร้างเป็นจัตุรัสกว้างใหญ่ ตรงกลางมี โทเทม หรือ ตราประจำเผ่า มีขั้นบันไดเดินไปสู่ชายหาด ใต้จัตุรัสเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่ประชาชน
 
 
 
 
 
company_profile thai chinese english