home_pic
home travel world_heritage airlines hotel map weather contact_us tb_blue
 
 

 

expert

มณฑลเฮยหลงเจียง Heilongjiang

เฮยหลงเจียง 黑龙江 Hēilóngjiāng ชื่อย่อ 黑 hēi มีพื้นที่ 460,000 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกฮาร์บิน เป็นมณฑล 1 ใน 3 ที่ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศจีนและภาคอีสาน เป็นมณฑลที่หนาวที่สุดของจีน ในประวัติการณืเคยมีอุณหภูมิต่ำถึง -48 องศาเซลเซียส เฮยหลงเจียงอุดมด้วยที่ราบลุ่มดินดำ โดยมีแม่น้ำซงฮัวเจียงไหลผ่านจากภาคใต้สู่ภาคเหลือและบรรจบที่แม่น้ำเฮยหลงเจียง ซึ่งกั้นระหว่างจีนกับรัสเซีย ปัจจุบัน ฮาร์บินเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดด้านงานเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งนานาชาติในช่วงฤดูหนาว สถาปัตยกรรมที่มีชื่ออย่างโบสถ์เซนต์โซเฟียที่รัสเซียสร้างไว้ก็มีความน่าสนใจไม่น้อยเช่นกัน

ฮาร์บิน
ฮาร์บิน Harbin หรือ ฮาร์เอ่อปิน เป็นเมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ของแม่น้ำซงหัว ฮาร์บินเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต และยังเป็นศูนย์กลางทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และการสื่อสารคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน จึงถือได้ว่าเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งของจีนและของเอเชียด้านตะวันออกเฉียงเหนือ

เมืองฮาร์บิน เป็นคำในภาษาแมนจู มีความหมายว่า 'สถานที่ตากแหจับปลา' เดิมเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ริมฝั่งแม่น้ำซงฮวาเจียงในภาคเหนือของจีน สมัยนั้นที่นั่นมีครอบครัวชาวประมงเพียงไม่กี่ครัวเรือนเท่านั้นพวกเขาใช้ ชีวิตอย่างเรียบง่าย ไม่มีการติดต่อกับโลกภายนอกมากนัก ตั้งแต่ ค.ศ. 1898 เป็นต้นมา เนื่องจากมีการสร้างทางรถไฟจากทิศใต้ไปสู่ทิศเหนือสายหนึ่งซึ่งตัดผ่าน มีชาวรัสเซียจำนวนมากได้เดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งนี้ ชาวรัสเซียนอกจากได้สร้างทางรถไฟไปถึงที่นั่นแล้ว ยังได้สร้างเมืองขึ้นมาเมืองหนึ่งตามบริเวณหมู่บ้านนี้ซึ่งก็คือเมืองฮาร์บินนั่นเอง จนถึงปัจจุบันนี้ ในเมืองฮาร์บินยังปรากฏสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมรัสเซียให้เห็นเป็นจำนวนมาก แม้เวลาได้ผ่านไปยาวนานนับร้อยปีแล้วก็ตาม แต่สิ่งก่อสร้างดังกล่าวยังคงทรงความหมายที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนา สมัยเริ่มแรกของเมืองฮาร์บินได้เป็นอย่างดี

เมืองฮาร์บิน Harbin ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองจีน ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยถนนสายใหญ่สไตล์ยุโรป และโบสถ์ St. Sophia โบสถ์นิกาย Eastern Orthodox ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกไกล สถานที่ต่างๆ อันเป็นมรดกมาจากชาวรัสเซียที่เคยอยู่ในเมืองนี้ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีค่า

ฮาร์บิน Harbin มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ หลังจากการปฏิวัติ Russian Revolution ในปี 1917 ทำให้ชาวยิวในรัสเซียอพยพเข้าไปอยู่ใน Harbin เกิดเป็นชุมชนชาวยิวที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกไกล แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญใน Harbin ตอนนี้คือโบสถ์ยิว 2 แห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาวยิวขนาดใหญ่ ชาวจีนรู้สึกตื่นเต้นที่เพิ่งได้รู้ว่า ประวัติศาสตร์ของจีนหาได้มีแต่เพียงหุ่นดินเผานักรบโบราณและเมืองต้องห้าม เท่านั้น แต่ยังหลากหลายไปด้วยวัฒนธรรมต่างชาติอื่นๆ อีกด้วย

ฮาร์บินมีสมญานามว่า 'ไข่มุกบนคอหงส์' เนื่องจากสัญฐานของมณฑลเหยหลงเจียงมีลักษณะคล้ายหงส์ ส่วนสมญานามอื่นๆ คือ 'มอสโกแห่งตะวันออก' หรือ 'ปารีสแห่ง ตะวันออก' เนื่องจากลักษณะสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนในเมืองคล้ายกับในมอสโกหรือ ปารีส และฮาร์บินยังเป็นที่รู้จักในชื่อ 'เมืองแห่งน้ำแข็ง' เพราะมีฤดูหนาวที่ยาวนานและหนาวเย็นมาก

 

โบสถ์เซนต์โซเฟีย / St.Sophia Church

sophia_church
 
ซึ่งออกแบบและสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย เมื่อก่อนเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญต่างๆ ของชาวรัสเซียแต่มาถูกทำลายตอนปฏิวัติวัฒนธรรม และได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไว้ให้ได้มาก ที่สุด ซึ่งใช้เวลาถึง 9 ปี โดยเริ่มต้นสร้างในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1932 ถือได้ว่าเป็นโบสถ์ Greek Orthodox ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกไกลออก ตัวโบสถ์สูง 53 เมตร มีโถงหลักที่มีหลังคารูปหัวหอมสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทม์คล้าย กับสถาปัตยกรรมของจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว แต่ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นศูนย์ศิลปะและสถาปัตยกรรม แสดงภาพถ่ายขาวดำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองฮาร์บิน

เนื่องด้วยเวลาผ่านไปยาวนานและเคยถูกทำลายโดยน้ำมือมนุษย์ โบสถ์เซนท์โซเฟียจึงเคยตกอยู่ในภาวะที่เงียบเหงาและไร้บทบาทช่วงหนึ่งเช่น เดียวกันกับโบสถ์อื่นๆอีกหลายแห่งในเมืองฮาร์บิน เมื่อปี 1997 เทศบาลเมืองฮาร์ปินได้บูรณะซ่อมแซมโบสถ์เซนท์โซเฟียใหม่ ทำให้โบสถ์แห่งนี้กลายเป็นศาสนสถานสำคัญที่มีบทบาทขึ้นมาใหม่อีกครั้งและ สะท้อนสถาปัตยกรรมที่งดงามสมบูรณ์แห่งหนึ่งที่ผู้คนทั่วไปให้การยอมรับจน กระทั่งถึงปัจจุบัน
โบสถ์เซนท์โซเฟียตั้งตระหง่านอยู่บนถนนจงยางซึ่งเป็นถนนย่านการค้าที่เจริญ ที่สุดของเมืองฮาร์บิน ดูโอ่อ่าสง่างามและมีความโดดเด่นสะดุดตาท่ามกลางย่านการค้าอันทันสมัย
 

ถนนจงยาง

zhongyang_rd
 
 
ถนนจงยาง นับเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงไม่แพ้โบสถ์เซนท์โซเฟียในเมืองอาร์บิน ถนนจงยางเป็นถนนที่ปูด้วยหินสีเขียวอ่อนทั้งสาย เป็นถนนการค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองฮาร์บิน ตามสองข้างทางของถนนสายนี้มีสิ่งก่อสร้างสไตล์ต่างประเทศปรากฏอยู่เป็นจำนวน มาก ในแต่ละวันจะเห็นผู้คนเดินไปมาขวักไขว่ไม่ขาดสาย

ถนนจงยางเป็นถนนเก่าแก่ที่มีประวัตินับร้อยปีแล้ว เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี 1898 เดิมมีชื่อว่า “จงกว๋อต้าเจียน” ซึ่งแปลเป็นไทยว่า “ถนนใหญ่จีน”เมื่อปี 1925 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “จงยางต้าเจียน” ซึ่งแปลเป็นไทยว่า “ถนนใหญ่กลาง” ถนนสายนี้มีสไตล์การก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ตามสองข้างทางที่สำคัญมีอาคารบ้านเรือนสไตล์ยุโรปมากถึง 71 แห่งซึ่งส่วนใหญ่สร่างขึ้นระหว่างปี 1903 ถึง ปี 1927 มีลักษณะพิเศษที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

แม้ว่าความรุ่งโรจน์ในอดีตของถนนใหญ่จงยางได้ค่อยๆ จืดจางลงท่ามกลางแสงสี ทันสมัยอันละลานตา แต่ทว่า อาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมยุโรปที่อยู่เคียงข้างห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย มักจะทำให้ผู้คนหวนระลึกถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของถนนใหญ่จงยางแห่งนี้เสมอ และทุกวันนี้ ถนนการค้าที่มีชื่อ สายนี้ก็ยังคงเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของเมืองฮาร์บิน ไม่เปลี่ยนแปลง
 

ไท่หยางต่าว หรือ เกาะพระอาทิตย์ / Sun Island

taiyangdao
 
 
ไท่หยางต่าว (เกาะพระอาทิตย์) เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัวเจียง มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานที่พักฟื้นของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บิ้น บริเวณทางเข้ามีป้ายหินเขียนว่า ไท่หยางเต่า เป็นสถานที่หนึ่งในการจัดเทศกาลแกะสลักหิมะน้ำแข็ง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวัง กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน และอื่นๆ อีกมากมาย และที่โดนเด่นที่สุดคงจะเป็น ลานน้ำแข็งอันกว้างใหญ่ของแม่น้ำซงฮัวเจียง ที่ดึงดูดสายตาทุกคนด้วยการโชว์การกระโดดน้ำและว่ายน้ำ ของเหล่าผู้สูงอายุที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส

ไท่หยางต่าว (เกาะพระอาทิตย์) สถานที่สวยงามร่มรื่น ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ นับเป็นสถานที่อาบแดดที่วิเศษสุด นอกจากนั้นยังมีเรือ , จักรยาน และรถม้าลากสไตล์ยุโรปไว้บริการให้เช่าอีกด้วย ( ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ) ส่วนในช่วงฤดูหนาวเมื่อเกาะแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยหิมะ ก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจในอุดมคติ ที่เหมาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ำแข็ง อาทิเช่น สเก็ตน้ำแข็ง , เลื่อนหิมะ , และ ชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจำปีของฮาร์บิ้น เกาะสุริยันถือเป็นสถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของ ประเทศจีนที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันนี้ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งในอาคารของเกาะ สุริยันนี้ได้ ชมการแกะสลักน้ำแข็งกำแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน ท่านสามารถถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกับท่านได้อยู่ในนิทรรศการแกะสลักหิมะน้ำแข็งอย่างแท้จริง อย่างที่เห็นในปัจจุบัน
 
 
 
 
company_profile thai chinese english