home_pic
home travel world_heritage airlines hotel map weather contact_us tb_blue
 
 

 

expert

มณฑลเจียงซี Jiangxi

เจียงซี 江西 Jiāngxī ชื่อย่อ 赣 gàn มีพื้นที่ 166,900 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกหนานชาง มณฑลเจียงซีเป็นมลฑลรอยต่อระหว่างมณฑลเจ้อเจียง ฝูเจี้ยน กวางตุ้ง หูเป่ย และ หูหนาน มีภูเขาใหญ่รอบด้าน ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 8 บริเวณนี้แถบไม่มีบ้านเรือนผู้คน จนกระทั่งชาวฮั่นอพยพหนีการรุกรานจากแมนจูลงมาทางใต้ และ การขุดคลองจักรพรรคิเชื่อมคลองสายใหญ่ ทำให้เจียงซีเริ่มมีความสำคัญในฐานะเมืองระหว่างเส้นทางการค้าสู่กวางตุ้ง จึงเริ่มมีคนอพยพเข้ามากันมากขึ้น มีการพัฒนาอุตสาหกรรมถลุงแร่เงิน การปลูกชา และการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ดีที่สุดในประเทศจีน

หนานชาง เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉิน สมัยราชวงศ์ถังมีความรุ่งเรืองมาก น้องชายของหลี่ซื่อหมินเคยเป็นเจ้าเมืองที่หนานชาง สมัยปัจจุบันขึ้นชื่อในด้านการปฎิวัติของคอมมิวนิสต์ ซึ่งกองทัพจีนแดงได้ตั้งขึ้น ณ ที่นี่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ปี ค.ศ. 1927 โดยโจวเอินไหล จูเต๋อ และ เฮ่อหลง เป็นผู้นำหนานชาง
 

เถิงหวางเก๋อ / Tengwangge

tengwangge
 
ตึกเถิงหวางเก๋อตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำก้านเจียง เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.635 สมัยราชวงศ์ถัง โดยน้องชายของหลี่ซื่อหมินเมื่อตอนดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองหนานชาง และได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็น “เถิงหวาง” ปี ค.ศ.675 เจ้าเมืองเหยียนป๋อหยี่ได้จัดงานเลี้ยงนักกวีเป็นครั้งใหญ่ มีนักกวีเด็กคนหนึ่งอายุเพียง 10 ปีชื่อ “หวางป๋อ” ได้แต่งกวีสดๆท่ามกลางงานเลี้ยงกวีชื่อ “เถิงหวางเก๋อซี่” ถูกยกย่องเป็น “นักกวีชื่อดังสุดยอด” จนทำให้ตึกเถิงหวางเก๋อมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศนับพันปี เดิมตึกสูง 90 ฟุต สามชั้น ยาว 86 ฟุต กว้าง 45 ฟุต ในระยะ 1,000 กว่าปีที่ผ่านมามีการบูรณะ 28 ครั้ง ปี ค.ศ.1926 ถูกขุนศึกเติ้งหยูจุดเผาเสียหายจนหมดสิ้น ปี ค.ศ.1995 เทศบาลหนานชางทำการสร้างใหม่เป็นตึกคอนกรีตทรงเดิม ภายในตกแต่งด้วยบทกวีสมัยถังและสมัยอื่นๆ ที่มีการแต่งชมความงามของตึกเถิงหวางเก๋อและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหนานชางด้วย ตึกเถิงหว่างเก๋อ ตึกนกกระเรียนเหลืองที่อู่ฮั่น ตึกไท่ไป๋ที่อานฮุย ตึกเยียะหยวงโหลว เป็น 4 ตึกที่ลือชื่อแถบลุ่มแม่น้ำแยงซีของจีน
 

จิ่งเต๋อเจิ้น-นครเครื่องปั้นดินเผา “กังไส” / Jingdezhen

jingdezhen
 
 
จิ่งเต๋อเจิ้นตั้งอยู่ภาคเหนือของมณฑลเจียงซี เป็นเมืองเครื่องปั้นดินเผาที่ลื่อชื่อของจีนและทั่วโลก สันนิษฐานว่า การทำเครื่องปั้นดินเผาของจีนมีมาเป็นเวลากว่า 6,000 ปีในสมัยสังคมมนุษย์รู้จักเครื่องปั้นดินเผา-เซรามิกในยุคปัจจุบันนี้ก็มีมากกว่า 2,000 ปี และมีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์ถัง และ ซ่ง จิ่งเต๋อเจิ้น เป็นเมืองที่มีการทำเครื่องปั้นดินเผาที่ใหญ่และดีที่สุดของจีนในศตวรรษที่ 15 นักวิทยาศาสตร์ของจีนซ่งอินซิงได้เขียนหนังสือ “รวมวิชาฟิสิกส์” อธิบายถึงชาวจิ่งเต๋อเจิ้งนำเอาดินขาวบนภูเขา- “เกาหลิ่งถู่” มาทำเครื่องปั้นดินเผามีคุณภาพดีและสวยงาม ปี ค.ศ. 1715 นักสอนศาสนาชาวฝรั่งเศสได้แนะนำดินขาว “เกาหลิ่งถู่” วัตถุทำเครื่องปั้นดินเผาของจิ่งเต๋อเจินจนเป็นที่นิยมของชาวยุโรป ดังนั้นชาวยุโรปและต่างชาติจึงเรียกดินที่นำมาทำเครื่องปั้นดินเผานี้ว่า “เกาหลิ่งถู่” ดินนี้มีที่เกาหลิงซานห่างจากจิ่งเต๋อเจิ้น 50 กิโลเมตร (ปัจจุบันนี้ดินชนิดนี้มีทุกแห่งในโลกแต่ที่ดีที่สุดก็ยังเป็นดินที่เจียงซี) ชาวไทยส่วนมากรู้จักในนามของ “เครื่องปั้นดินเผากังไส” เมืองจิ่งเต๋อเจิ้งชาวเมือง 85% ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา บริเวณรอบๆมีพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาหลายแห่งหลายสมัย นั่นก็คือซากเศษเตาเผาและเศษกระเบื้องแต่ละยุคแต่ละสมัย เครื่องปั้นดินเผากังไสเนื้อดี สวยงาม ละเอียด มีทั้งเครื่องใช้ครัวเรือน เช่น ถ้วยชาม กาน้ำ เป็นต้น บุคคลในนวนิยาย อาทิ กวนอู จูล่ง พระต่างๆ เทวดา เป็นต้น สุดยอดเครื่องปั้นดินเผาของกังไสคือ โคมไฟ แจกันและถ้วยชามที่เนื้อบางเท่ากับเปลือกไข่
 

อุทยานแห่งชาติเขาหลูซาน / Lushan National Park

lushan01
lushan02
 
เขาหลูซานได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ "อุทยานแห่งชาติเขาหลูซาน" ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 20 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ที่เมืองเมรีดา ประเทศเม็กซิโก
เขาหลูซาน คือแหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในมณฑลเจียงซี ประเทศจีนเป็นหนึ่งในสถานที่ศูนย์กลางทางจิตวิญญาณทั้งศาสนาพุทธ ลัทธิขงจื๊อ และเต๋าของวัฒนธรรมจีน

หลูซาน เป็นเทือกเขาที่ได้ชื่อว่า "ลึกลับ งดงาม พิสดาร และยิ่งใหญ่" ตั้งอยู่ใต้แม่น้ำแยงซีเกียง ทางตอนเหนือของมณฑลเจียงซี มีทะเลสาบปอหยาง ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของจีน อยู่ทางทิศตะวันออก และในบรรดายอดเขากว่า 100 ยอด ในเทือกเขาแห่งนี้ ยอดเขาต้าฮั่นหยางมีความสูงที่สุด ด้วยความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,474 เมตร มีพื้นที่ป่าปกคลุมถึง 76.6% อุดมด้วยพืชพรรณธรรมชาตินานาพันธุ์ และยังเป็นแหล่ง อาศัยของสัตว์ปีก 171 ชนิด สัตว์จำพวกแมลงกว่าหลายพันชนิด แหล่งธรรมชาติบนเขาหลูซาน อาทิ ยอดเขาที่ถูกค้นพบมา แต่ครั้งอดีต 100 กว่ายอด ถ้ำ ผาสูง หุบเหวลึก น้ำตก ลำธาร ทะเลสาบ ร่องรอยภูเขาน้ำแข็งยุคเก่า ตลอดจนเขาหินพิสดารกว่า 100 แห่งทั่วอาณาบริเวณ รวมบริเวณโดยรอบนอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลูซานกว่า 300 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเขตทิวทัศน์ 12 เขต และจุดชมวิวเกือบ 230 จุด ได้เข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1996

ที่เขาหลูซาน ทัศนียภาพในฤดูกาลต่างๆ มหัศจรรย์น่าพิสมัย เพราะมีทะเลสาบ และแม่น้ำหลายสายไหลเวียนวนอยู่โดยรอบภูเขา ทำให้อากาศเย็นชุ่มฉ่ำ แม้ยามหน้าแล้ง เมื่อถึงฤดูฝนจะปกคลุม ด้วยไอเมฆละอองหมอก นำความชุ่มชื้นมาสู่บริเวณนี้ตลอดปี ยอดเขาสูงบนเขาหลูซาน ยังถูกปกคลุมด้วยทะเลหมอกถึง 191 วัน นับเป็นทิวทัศน์ที่งดงามตระการตา นอกจากนี้ ยังมีน้ำตกควงหลู ที่ถูกค้นพบเมื่อสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ ตั้งอยู่ทางตอนล่างของยอดเขา อู่เหล่า เป็นน้ำตก 3 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้น มีทัศนียภาพแตกต่างกัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่แขก ผู้มาเยือนเขาหลูซานจะต้อง ไม่พลาดมาชมความงามที่นี่

สวนพฤกษชาติหลูซานที่ตั้งขึ้นเมื่อปี 1934 นับเป็นสวนพฤกษชาติที่มีประวัติยาวนานที่สุดของจีน น่าเที่ยวน่าชมมากสวนนี้แบ่งออกเป็นหลายเขตด้วยกัน เช่น เขตต้นไม้ เขตเรือนกระจกเขตพันธุ์พืชตามบึง เขตปลูกชาและเขตต้น สมุนไพรมีไม้ดอกไม้ประดับจำนวนมากปลูกไว้ให้ชมด้วย
หลูซานมีคฤหาสน์ที่แสดงสถาปัตยกรรมการก่อสร้างของ18ประเทศ มากกว่า1,000หลังแล้ว คฤหาสน์เหล่านี้บ้างตั้งตระหง่านอยู่บนยอด เขาเขียวบ้างตั้งอยู่ริมธารน้ำ ท่ามกลางสีเขียวอ่อนของฤดูใบไม้ ผลิคฤหาสน์เหล่านี้มีความงดงามตระการตาอย่างยิ่ง คฤหาสน์ต่าง ๆที่ตั้งกระจัดกระจายอยู่ตามภูเขานับเป็นทิวทัศน์ที่น่าชมอีกอย่างหนึ่งของ หลูซาน นับตั้งแต่บาทหลวงชาว อังกฤษก่อสร้างคฤหาสน์พักร้อนหลังแรกอยู่ที่นี่จนถึงปัจจุบัน
 

อุทยานแห่งชาติซานชิงซาน / Mount Sanqingshan National Park

shanqingshan01
 
อุทยานแห่งชาติซานชิงซาน ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเจียงซี ประเทศจีน งดงามด้วยภูมิทัศน์เสาหินแกรนิต (89 เสา) และยอดเขา (48 ยอด) ที่มีรูปร่างประหลาด ยอดเขาสูงสุดคือยอดเขาหยู่จิง สูง 1,817 เมตร
ภูเขาซานชิงซาน อยู่ทางทิศตะวันออกของมณฑลเจียงซี มีรอยต่อกับอำเภอยี่ซาน โดยบนภูเขาซานชิงซาน จะมียอดเขา 3 ยอดเขา คือ ยอดเขายี่จิง,ยอดเขายี่ซีและยอดเขายี่หัว เรียงลำดับกัน
จุดเด่นของภูเขาซานชิงซานอยู่ที่ความสำคัญทางศาสนา โดยภูเขาซานชิงซานเป็นแหล่งกำเนิดของศาสนาเต๋า มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 1,600 ปี ซึ่งความที่ภูเขาซานชิงซานเป็นสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากในด้านธรรมชาติ ทำให้ภูเขาซานชิงซานได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลจีน ให้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์หมีแพนด้าแห่งที่ 2 ของจีน หลังจากเขตเพาะพันธุ์หมีแพนด้าในเขตอั้วหลง มณฑลเสฉวนได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา สำหรับภูเขาซานชิงซานเหมาะกับการเป็นศูนย์เพาะพันธุ์แพนด้าแห่งที่ 2 ของจีนนั้น เพราะว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน โดยทางการจีนได้ดูจากที่ภูเขาซานชิงซาน มีอัตราการครอบคลุมของป่าไม้สูงถึงร้อยละ 89.1%อุณหภูมิและความชื้นของธรรมชาติก็เหมาะที่จะเป็นสถานที่เติบโตของหมีแพนด้า และสิ่งสำคัญที่สุดในบริเวณเขาซานชิ่งซานอุดมไปด้วยใบไผ่ ซึ่งเป็นอาหารหลักของหมีแพนด้าด้วย
 
 
 
 
company_profile thai chinese english