home_pic
home travel world_heritage airlines hotel map weather contact_us tb_blue
 
 

 

expert

จี๋หลิน Jilin

จี๋หลิน 吉林 Jílín ชื่อย่อ 吉 jí มีพื้นที่ 187,400 ตารางกิโลเมตร เมืองเอกฉางชุน มณฑลที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าดงดิบ พืชพันธุ์ และสัตว์ป่านานาชนิด ภูมิประเทศทางตะวันออกเป็นเทือกเขาสูงต้นกำเนิดแม่น้ำ 3 สาย ภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มทำการเพาะปลูกได้ดี ทางตะวันตกเป็นทุ่งหญ้าเหมาะแก่การทำปศุสัตว์ จี๋หลินจึงได้ชื่อว่าเป็นฉางข้าวของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตโสมที่มีคุณภาพ ต้นกำเนิดอุตสาหกรรมรถยนต์ และศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนต์ของประเทศ สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ พระราชวังเว่ยหวังกง ฉางชุนเตี้ยนอิ่งเฉิง ทะเลสาบซงฮัวฉางไป๋ซาน

ฉางชุน เป็นนครเอกที่ตั้งศาลากลางของมณฑลจี๋หลิน มีเนื้อที่ 2,950 ตารางกิโลเมตร เป็นชุมทางและเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของจีน เป็นเมืองอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ฉางชุนจัดได้ว่าเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่ง มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน โดยเริ่มตั้งแต่ 2,000 ปี ก่อนคริสตศักราช เมืองฉางชุนได้รับการขนานนานว่าเป็น เมืองแห่งรถยนต์ เมืองแห่งภาพยนตร์ เมืองแห่งมหาวิทยาลัยเป็นต้น ปริมาณรถยนต์ที่ ผลิตขึ้นจากเมืองฉางชุนนั้นมีปริมาณมากถึงหนึ่งในห้าของจำนวนรถยนต์ที่ผลิตจากทั้งประเทศจีน ฉางชุนยังเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตรถยนต์แห่งแรก ของประเทศจีนอีกด้วย

 

ราชวังฮ่องเต้หุ่นเชิดแมนจูเรีย

jilin_palace
 
 
ตั้งอยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองฉางชุนเป็นราชวังการขึ้นครองราชย์ครั้งที่ 3 ของฮ่องเต้องค์สุดท้าย ไอ้ซินเจียะหลอผู่หยี (ฟูยี) เป็นฮ่องเต้หุ่นเชิดที่จักรพรรดินิยมญี่ปุ่นตั้งขึ้น เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและการทหารพร้อมทั้งกลยุทธ์ของญี่ปุ่น มีเนื้อที่ 4 หมื่น 3 พัน กว่าตารางเมตร หลังจากเกิดกรณีพิพาท 18 กันยายน ปี ค.ศ.1931 ระหว่างญี่ปุ่นกับจีน ต่อมาปี ค.ศ.1932 กุมภาพันธ์ มีการประชุม “สมาชิกสภาอีสาน” 18 กุมภาพันธ์ ตั้งฉางชุนเป็นเมืองหลวงใหม่ ซินจิง 8 กันยายน ปฏิรูปประเทศ แมนจูเรีย 1 มีนาคมปี ค.ศ. 1932 ประกาศเป็น “ประเทศมหาจักรพรรดิแมนจูเรีย” แต่งตั้งข้าราชการน้อยใหญ่โดยต้องปรึกษากับฑูตการเมืองของญี่ปุ่น ภายในราชวังหุ่นเชิดมีตำหนัก “จี้ซีโหลว” “ฉินหมินโหลว” “หวยหย่วนโหลว” เป็นต้น
 

อ่างเก็บน้ำซงฮัวหู

songhuahu
 
 
อ่างเก็บน้ำซงฮัวหูห่างจากเมืองจี๋หลินไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 24 กิโลเมตร เป็นอ่างเก็บน้ำที่เกิดจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าเสี่ยวเฟิงหม่านเป็นอ่างเก็บน้ำ ขนาดยาว 220 กิโลเมตร กว้าง 10 กิโลเมตร (บางแห่งกว้าง 40 กิโลเมตร) ผืนน้ำประมาณ 480 ตารางกิโลเมตร และเป็นบ่อเลี้ยงปลาที่สำคัญแห่งหนึ่งของมณฑลจี๋หลิน สามารถใช้ในการทำชลประทานของการเกษตร สามารถชมทิวทัศน์ ล่องเรือในฤดูร้อน และมีความสวยงาม เล่นสเกตในฤดูหนาว ชมหิมะเมืองฉางชุน ฤดูหนาวของเมืองฉางซุนเป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวอีกลักษณะหนึ่ง โดยเฉพาะสองฝั่งแม่น้ำซงฮัวเจียง เนื่องด้วยเป็นแม่น้ำที่ไหลจากภาคใต้ไปที่ภาคเหนือ นำความอุ่นและไอน้ำมหาศาล ไปจับเป็นสะเก็ดน้ำแข็งตามต้นไม้กิ่งไม้ที่ผลัดใบเหลือแต่กิ่งก้าน ส่องแสงระยิบระยับยามต้องแสงแดด เงาใสแวววาว ในท่ามกลางหิมะที่ปกคลุมทั่วทั้งแผ่นดิน ดูแปลกตายิ่งนัก
 

ภูเขาฉางไป๋ซาน

changbaishan_1
changbaishan_2
 
 
ภูเขาฉางไป๋ซาน เป็นภูเขาอยู่ทิศตะวันออกของมณฑลจี๋หลิน ระหว่างชายแดนจีนกับเกาหลีเหนือ เป็นแหล่งเกิดโสมป่าที่มีชื่อ บนยอดเขามีหิมะตลอดปี มีทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟ น้ำในทะเลสาบไหลทะลักลงมาเป็นน้ำตก สูง 68 เมตร เป็นต้นน้ำของแม่น้ำซงฮัวเจียง ที่ไหลจากภาคใต้ไปบรรจบกับแม่น้ำเฮยหลงเจียงทางภาคเหนือเพียงสายเดียวของจีน บริเวณเชิงเขาใกล้น้ำตก มีบ่อน้ำพุร้อน อุณหภูมิสูงประมาณ 82 องศา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับภาคอีสาน

ทะเลสาบเทียนฉือ หรือ สระสวรรค์ แห่งภูเขาฉางไป๋ซาน มีอีกชื่อหนึ่งว่า ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาไป๋โถวซาน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของมณฑลจี๋หลิน เป็นทะเลสาบแบ่ง พรมแดนจีนกับเกาหลีเหนือ โดยด้านเหนือของทะเลสาบอยู่ ในเขตมณฑลจี๋หลิน เป็นภูเขาที่มีลักษณะสง่าเกรียงไกร ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ทิวทัศน์สวยงามมาก ในยุคดึกดำบรรพ์ ภูเขาฉางไป๋ซานเดิมเป็นภูเขาไฟ เอกสารประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา ภูเขาไฟเคยพ่นไฟอีก 3 ครั้ง หลังจากภูเขาไฟพ่น หินลาวาเหลวหนืดออกมาแล้ว ตรงปล่องภูเขาไฟกลายเป็น กรวยทรงแอ่งกะทะ เวลานานเข้า น้ำขังก็คั่งค้างเป็นแอ่งน้ำ กลายเป็นทะเลสาบเทียนฉือในปัจจุบัน ส่วนวัตถุหิน Lava ที่ไหล หลั่งจากภูเขาไฟก็กองทับถบที่รอบภูเขาไฟ กลายเป็นยอดเขา 16 ลูกที่เรียงรายอยู่บริเวณใกล้เคียง ยอดเขาเหล่านี้ มี 7 ลูก อยู่ในเขตเกาหลีเหนือ 9 ลูกตั้งอยู่ในเขตจีน ยอดเขาทั้ง 9 ลูก ในแดนจีนต่างมีเอกลักษณ์ของตนเอง เป็นทรรศนียภาพที่ แปลกตาน่าอัศจรรย์ ทะเลสาบเทียนฉือ จะอยู่ตรงกลางซึ่งล้อมรอบไปด้วยยอดทะเลสาบเทียนฉือบนภูเขาฉางไป๋ซาน หยกเขียวท่ามกลางเทือกเขา มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเพียง 2,194 เมตรเท่านั้นก็ ตาม แต่ก็นับเป็นแอ่งน้ำภูเขาไฟที่สูงที่สุดของจีน สระน้ำมี รูปทรงกลมรี มีเนื้อที่ 9.82 ตารางกิโลเมตร รอบขอบสระยาว 13.1 กิโลเมตร น้ำในสระลึกมาก โดยถัวเฉลี่ยลึก 204 เมตร ที่ลึกที่สุด 373 เมตร จึงนับเป็นทะเลสาบที่มีน้ำลึกที่สุดของ จีน มีปริมาณน้ำทั้งหมดประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตร น้ำในสระไหลออกมาจากปากโหว่เล็กๆ ไหลไปประมาณ 1,000 กว่าเมตร แล้วหลั่งลงไปจากหน้าผา กลายเป็นน้ำตก ใหญ่ภูเขาฉางไป๋ชื่อซานที่ลือชื่อ มีความสูง 60 กว่าเมตร ถือว่าเป็นทิวทัศน์ยิ่งใหญ่มาก น้ำตกส่งเสียงดังสนั่นไปไกลถึง 200 เมตร น้ำของน้ำตกไหลไปสู่แม่น้ำซงฮัวเจียง โดยเป็นต้นน้ำแห่งหนึ่ง ของแม่น้ำซงฮัวเจียง ณ สถานที่ห่างจากน้ำตกไม่ไกลนักยังมี น้ำพุร้อนฉางไป๋ ซึ่งเป็นกลุ่มน้ำพุร้อนที่กระจายอยู่ในเนื้อที่ 1,000 ตารางเมตร มีตาน้ำ 13 จุดพ่นน้ำพุออกมา
 
 
 
 
 
company_profile thai chinese english