home_pic
home travel world_heritage airlines hotel map weather contact_us tb_blue
 
 

 

expert

เซี่ยงไฮ้ Shanghai

ช่างไห่ (เซี่ยงไฮ้) 上海 Shànghǎi ชื่อย่อ 沪 ฮู่ มีพื้นที่ 6,340.5 ตารางกิโลเมตร
จัดเป็นมหานครที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของจีนและใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลก เซี่ยงไฮ้ได้รับการพัฒนามากว่า 10 ปีเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตเร็วมาก มหานครเซี่ยงไฮ้นี้เราจะเห็นสิ่งก่อสร้างมากมายโดยทางรัฐบาลจีนได้ออกกฎหมายมาว่า บริษัทก่อสร้างใดๆที่จะมารับงานก่อสร้างนี้ต้องห้ามก่อสร้างเกิน 3 ปี หรือ ห้ามเกินเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดี เราจึงเห็นสิ่งก่อสร้างในเซี่ยงไฮ้นี้เกิดขึ้นมารวดเร็วมาก จุดเด่นและสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้นี้คือ หอไข่มุก เป็นจุดชมวิวของเมืองเซี่ยงไฮ้ นอกจากนี้ยังมีแหล่งช๊อปปิ้งที่คนไทยนิยมไปกันมากอีกด้วยนั่นคือ นานจิงลู่ เป็นย่านช๊อปปิ้งที่เก่าแก่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้ นานจิงลู่ นี้ยังอยู่ใกล้กับ หาดไว่ทัน เราสามารถเดินไปชมความงดงามของ หอไข่มุก ยามค่ำคืนได้อีกด้วย  เซี่ยงไฮ้นั้นแบ่งเป็นเขตเมืองเก่าและเขตเมืองใหม่ เมืองเก่านั้นเรียกว่าฝั่งผู่ซี่ (Puxi) และฝั่งเมืองใหม่เรียกว่าฝั่งผู่ตง (Pudong) มีแม่น้ำหวงผู่แบ่ง เมืองเซี่ยงไฮ้ออกเป็นสองฝั่ง บรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ำก็แตกต่างกันอย่างมากอีกด้วย

เซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียงและตอนกลางของชายฝั่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีอาณาเขตติดต่อกับมณฑลเจียงซูและเจ๋อเจียงทางทิศตะวันตก ส่วนทางทิศตะวันออกของเซี่ยงไฮ้ติดทะเลจีนตะวันออก ทิศเหนือติดปากแม่น้ำแยงซี และทิศใต้ติดอ่าวหังโจว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงอันอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยดินแดงสามเหลี่ยมเซี่ยงไฮ้ ปากแม่น้ำแยงซี ซึ่งทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญของจีนมาแต่โบราณกาล แต่เดิมเป็นเมืองประมงและสิ่งทอ แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์สงครามฝิ่นที่ทำให้จีนต้องเปิดเมืองท่าชายทะเลเพื่อค้าขายกับอังกฤษ ทำให้เซี่ยงไฮ้ถูกแบ่งพื้นที่เพื่อเป็นเขตแบ่งเช่าสำหรับชาวต่างชาติ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส จนทำให้บางมุมในเมืองเซี่ยงไฮ้มีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่ชาติเหล่านั้นมาสร้างไว้ขณะที่เช่าพื้นที่อยู่ เซี่ยงไฮ้นั้นแบ่งเป็นเขตเมืองเก่าและเขตเมืองใหม่ เมืองเก่านั้นเรียกว่าฝั่งผู่ซี่ (Puxi) และฝั่งเมืองใหม่เรียกว่าฝั่งผู่ตง (Pudong) มีแม่น้ำหวงผู่แบ่ง เมืองเซี่ยงไฮ้ออกเป็นสองฝั่ง บรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ำก็แตกต่างกันอย่างมากอีกด้วย

เซียงไฮ้ เป็นเขตการปกครองระดับเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร ซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากับมณฑล ในปัจจุบันเซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากที่สุดในจีน เต็มไปด้วยร้าน ค้า สิ่งก่อสร้าง ถนนเต็มไปด้วยรถ จักรยาน และผู้คน สิ่งที่พบเห็นได้มากในเมืองนี้ จนอาจถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ คือต้นเมเปิลที่มีอายุเกือบร้อยปี ซึ่งปลูกโดยในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองเซี่ยงไฮ้
 

หอไข่มุก / Oriental Pearl

oriental_pearl
 
สัญลักษณ์ของนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ตั้งอยู่ที่สวนผู่ตง ริมแม่น้ำหวงผู่ ตรงกันข้ามกับย่านเศรษฐกิจเก่าที่เรียกว่า The Bund เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในเอเซีย และเป็นหอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ ลักษณะที่โดดเด่นของหอนี้คือมีไข่มุกเรียงกัน 3 เม็ด จากเม็ดใหญไล่ขึ้นไปเป็นเม็ดเล็ก วางเรียงกันในความสูงที่แตกต่างกัน บนเสาที่มีฐาน 3 ต้น และนี่เองคงเป็นที่มาของของชื่อ Oriental Pearl ด้านล่างของหอไข่มุกจะเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ที่นี่จะใช้หุ่นแสดงถึงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ในตอนกลางคืนมีการเปิดไฟสวยงามตระการตา และในบริเวณใกล้เคียงก็มีตึกสูงๆ ที่ต่างก็ประโคมเปิดไฟเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

หอไข่มุก จะมีมุกอยู่ 3 เม็ดเรียงรายกันอยู่ ในแต่ละเม็ดเขาก็จะมีการจัดทำกิจกรรมกันหลาย ๆ อย่าง
เม็ดที่ 1 เป็นชั้นล่างสุดมีพิพิธภัณฑ์ ตั้งอยู่
เม็ดที่ 2 เป็นสถานีรับส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ของเซี่ยงไฮ้
เม็ดที่ 3 เป็นร้านอาหารและโรงแรม
ปัจจุบันถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้
 

หาดไว่ทัน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ / The Bund

tha_bund
 
 
หาดไว่ทัน หรือหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่ฝั่งเมืองเก่าผู่ซี่นั้น มีพื้นที่ที่เรียกกันว่า "The Bund" เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของ เซี่ยงไฮ้นับตั้งแต่อดีตกาล จนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่บนถนนจงซาน ริมแม่น้ำที่มีความยาว 1 กิโลเมตรครึ่ง เลาะไปตามริมแม่น้ำหวงผู่ เป็นย่านอาคารสไตล์ยุโรปงดงามที่มีความเก่าแก่กว่าร้อยปีตั้งเรียงรายอยู่บนถนนริมแม่น้ำหวงผู่ อาคารเหล่านี้เป็นอาคารที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยที่เซี่ยงไฮ้ยังเป็นเขตเช่าของประเทศต่างๆ ปัจจุบันก็ใช้เป็นโรงแรม เป็นที่ทำการธนาคารแห่งชาติหลายๆ แห่ง รวมไปถึงยังเป็นที่ทำการกงสุลไทย และธนาคารกรุงเทพ สาขาเซี่ยงไฮ้

หาดไว่ทัน เป็นสถานที่ในการถ่ายทอดเรื่องราวของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ที่เกิดขึ้นในยุคที่เมืองเซี่ยงไฮ้เต็มไปด้วยเจ้าพ่อหลายแก๊งค์แย่ง ชิงอำนาจกันให้วุ่นวายไปหมด หาดไว่ทันจึงมีชื่อที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยว่า "หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้"

หาดไว่ทัน นี้ยังอยู่ใกล้ นานจิงลู่ ถนนคนเดินเป็นแหล่งช๊อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของคนไทย และ หาดไว่ทัน นี้เรายังมองเห็นหอไข่มุกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกด้วย

 

ถนนนานกิง / Nanjing road

nanjing_rd1
nanjing_rd2
 
หนานจิงลู่ หรือ ถนนหนานจิงนั้นเริ่มแรกนั้นจีนได้จัดสรรให้เป็นที่ดินในสัมปทานของประเทศอังกฤษ และ ในเวลาต่อมาก็มีอีกหลายประเทศเข้ามาทำการค้าในที่ดินแห่งนี้ และ ถนนหนานจิงก็กลายมาเป็นแหล่งซื้อขายสินค้า จากต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้

ถนนหนานจิง ของเมืองเซี่ยงไฮ้นี้เป็นแหล่งชอบปิ้งที่สำคัญสำหรับชาวเซี่ยงไฮ้อีกแห่งหนึ่ง ถนนสายนี้จะกว้างไม่มี รถวิ่ง นอกจากรถรางภายใน เป็นย่านช็อปปิ้งเก่าแก่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้ ซื้อขายกันคึกคัก
ตั้งแต่ทศวรรษ 1920 มีความยาวกว่า 6 กิโลเมตรตั้งอยู่ฝั่งผู่ซี กินพื้นที่ยาวตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของ “เดอะ บันด์” ไปจนถึง “พีเพิลส์ สแควร์” เป็นแหล่งช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก ช่วงเทศกาล สำคัญๆอย่างปีใหม่ ตรุษจีน และคริสต์มาส ชาวเซี่ยงไฮ้และนักท่องเที่ยวจะมารวมตัวกันฉลองความสุขสันต์บนถนนสายนี้ พื้นที่ด้านตะวันออก ของนานจิงอนุรักษ์เป็นถนนคนเดิน ถือเป็นอีกย่านที่น่าเดินน่าช็อปที่สุดในเซี่ยงไฮ้ เพราะมีร้านจีนๆซุกซ่อนอยู่ สลับกับห้างหรูตลอดสองข้างทาง

ถนนสายนี้ถือได้ว่าเป็นถนนอเนกประสงค์ของชาวเซี่ยงไฮ้ เนื่องจากในตอนเช้าๆ จะเป็นบริเวณที่ผู้คนโดยเฉพาะ ผู้สูงอายุออกกำลังกายทั้ง รำไทเก๊ก รำกระบี่ รำพัด พอตกสายหน่อยก็จะกลายเป็นแหล่งช้อบปิ้ง เพราะเป็นที่ตั้งของ บรรดาห้างสรรพสินค้ามากมาย และต้องถือว่าเป็นย่านสวรรค์ของบรรดาสาวกแบรนด์เนมทั้งหลาย นอกจากนี้ยังเป็นถนนที่ทางการให้การดูแลเรื่องการขายสินค้ากับนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษถึงขนาดมีระบบการให้ใบ เหลืองใบแดงสำหรับร้านค้าที่มีพฤติกรรมฉ้อโกงนักท่องเที่ยว

ถนนหนานจิง หรือ ถนนคนเดิน ถนนสายนี้ จะมีช่วงหนึ่งของถนนหนานจิงตงลู่ หรือนานจิงตะวันออกที่จะปิดถนน เป็นระยะทาง 1,033 เมตร ให้คนเดินเท่านั้น ละแวกนี้นอกจากจะเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ยังมีงานศิลปะชั้นดีให้คุณได้เลือกเสพอีกด้วย โดยทางตอนใต้ของถนนนานจิงเป็นที่ตั้งของหอศิลปะช่างไห่เหม่ย
ซู่ก่วน และจัตุรัสประชาชนหรือ พีเพิลสแควร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางสังคม และ สถานที่พักผ่อนนอกบ้านของชาวเซี่ยงไฮ้

 

สนามบินผู่ตง และ รถไฟฟ้าแม่เหล็ก แม็กเลฟ "Maglev"

maglav_1
maglav_2
shanghai_airport_1
 
สนามบินผู่ตง
ตั้งอยู่ทางตะวันออกของผู่ตง ในเขตเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประตูหลักสู่ประเทศจีน ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 40 ตร.กม. เริ่มเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม 1997 และเสร็จให้บริการได้เมื่อวันที่ เปิดใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ให้บริการด้วยอาคารผู้โดยสาร 1 หลัง และ ทางวิ่ง 1 เส้น ต่อมาในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2548 เปิดใช้ทางวิ่งเส้นที่ 2 และกำลังก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2550 ส่วนแผนแม่บทระยะยาวนั้น จะมีอาคารผู้โดยสารทั้งหมด 3 หลัง และอาคารเทียบเครื่องบินระยะไกลอีก 2 หลัง รวมถึงทางวิ่งทั้งหมด 5 เส้น สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 80 ล้านคนต่อปี ตัวสนามบินอยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองเซี่ยงไฮ้ประมาณ 30 กม. ห่างจากสนามบินหงเฉียวประมาณ 40 กม.

รถไฟฟ้าแม่เหล็ก แม็กเลฟ "Maglev"
ย่อมาจาก Manetic Leviation เป็นระบบการขนส่งรูปแบบหนึ่งที่ขับเคลื่อนยานพาหนะด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้า ระบบนี้จะทำให้รถไฟเคลื่อนที่ไปได้อย่างรวดเร็วและเงียบกว่าระบบขนส่งแบบด้วยล้อรถไฟฟ้าแม่เหล็ก แม็กเลฟ วิ่งด้วยความเร็ว 430 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ถือเป็นสัญลักษณ์ความทันสมัยล่าสุดของเซี่ยงไฮ้ เริ่มสร้างเดือน มี.ค. ปี 2001 และให้บริการครั้งแรกเดือน ม.ค. ปี 2003 เป็นรถไฟฟ้าแม่เหล็กความเร็วสูงที่ให้บริการเพื่อการค้าเป็นสายแรกของโลก ใช้เวลาเพียง 7 นาที 20 วินาที จากสนามบินผู่ตงสู่ตัวเมือง

ทางการเซี่ยงไฮ้มีแผนขยายเส้นทางการวิ่งไปยังสนามบินหงเฉียว โดยแวะจอดที่สถานีรถไฟเซี่ยงไฮ้ใต้ และสถานที่จัดงานเอ็กซ์โป 2010 รวมทั้งเชื่อมต่อไปยังหังโจว ถ้าสร้างเสร็จเมื่อไรการเดินทางระหว่างสนามบิน 2 แห่งของเซี่ยงไฮ้ ซึ่งห่างกัน 55 กิโลเมตร จะใช้เวลาเพียง 15 นาที นอกจากนี้ยังมีแผนสร้างเส้นทางรถไฟวิ่งต่อไปถึงปักกิ่งด้วย

รถไฟแม่เหล็กเซี่ยงไฮ้ เวลาที่รถวิ่งจะยกตัวลอยเหนือรางเพียง 1 เซนติเมตร นั่นคือระยะที่แสดงให้เห็นถึง ความแม่นยำ (precision) และเชื่อถือได้ (reliability) ของระบบ โดยที่ไม่ใช้คนบังคับ แต่มีระบบตรวจสอบ และปรับแก้ตำแหน่งความเร็วและความเร่งด้วยการทำงานที่ซับซ้อนและละเอียดของคอมพิวเตอร์

ข้อดีของเทคโนโลยีรถไฟแม่เหล็ก
ก็คือ ไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ที่ก่อให้เกิดมลพิษ
ไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำมัน
และที่สำคัญที่สุด คือ ประสิทธิภาพสูงเนื่องจากไม่มีแรงเสียดทานระหว่างรถกับราง

 

สวนอี้หยวน / Yuyuan Garden

yuyuan_garden
 
อี้หยวนเป็นสวนส่วนบุคคลที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 ของจีนแถบลุ่มแม่น้ำแยงซี อยู่เขตเมืองเก่าของเซี่ยงไฮ้ สร้างสมัยราชวงศ์หมิง ปี ค.ศ. 1559 มีเนื้อที่ 35 ไร่ พานยงตอน อดีตเจ้าเมืองเสฉวน นำเงินที่คอรัปชั่นมาสร้างสวนเพื่อบุพการี แต่สวนยังสร้างไม่เสร็จบิดามารดาก็เสียชีวิต หลังสร้างเสร็จ 1 ปี ตัวเองก็ตาย ลูกชายได้รับมรดกของพ่อ แต่นำมาเล่นการพนัน เพียงคืนเดียวก็สูญเสียไป 16 ไร่

ภายในสวนมีภูเขาจำลอง ลำธาร และสระน้ำน้อยใหญ่พร้อมทั้งเก๋ง
จีน และต้นไม้น้อยใหญ่ดูร่มรื่น ภายในสวนมีก้อนหินก้อนหนึ่งถือเป็นหินสวยของจีนชื่อ "หยกจุ๋มจิ๋ม" หินสวยของจีนต้องมี 4 ลักษณะคือ
1.ทรงผอม 2.ผิวขรุขระหยาบ 3.ทะลุ 4.รั่ว เป็นหินในทะเลสาบไท่หูที่ถูกน้ำกัดเซาะเป็นลักษณะต่างๆ เป็นเวลานับพันล้านปี ข้างๆของบริเวณสวนคือแหล่งช้อปปิ้ง เฉินหวางเมี่ยว หรือ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เดิมเป็นเนื้อที่ของสวนอี้หยวน ถูกลูกเอามาเล่นเสียการพนันไป ปัจจุบันนี้เป็นย่านการค้าเก่าแก่ มีสินค้านานาชนิดซึ่งจัดอยู่ในเมืองเก่าเซี่ยงไฮ้
 

วัดพระหยกขาว / White jade buddha temple

jade_budha_shanghai
 
วัดพระหยกขาวตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของเมืองเซี่ยงไฮ้ มีพระพุทธรูปหยกที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1882 เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ 2 องค์ ซึ่งอัญเชิญมาจากพม่าโดยพระภิกษุชื่อ ฮุยเก็น วัดแห่งนี้ถูกทำลายในช่วงราชวงศ์ชิงถูกโค่นล้มบัลลังก์ แต่โชคดีที่พระพุทธรูปหยกขาวไม่ได้ถูกทำลาย จึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดที่สร้างขึ้นใหม่ในปี 1928 และให้ชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดพระหยกขาว พระพุทธรูป 2 องค์ อันล้ำค่า นี้ไม่เพียงแต่เป็นพระพุทธรูปหายากทางด้านวัฒนธรรมหากแต่ยังเป็นงานช่างศิลป์ที่มีค่ายิ่ง พระพุทธรูปปางนั่งทั้ง 2 องค์นี้ สลักจากหยกทั้งแท่ง แสงสว่างและแสงสะท้อนของหยกขาวนั้น ทำให้องค์พระพุทธรูปมีความงดงามสว่างเจิดจ้ายิ่งขึ้น องค์พระพุทธรูปปางนั่งมีความสูง 190 เซนติเมตร และ หุ้มด้วยเพชรพลอย หินมโนรา และ มรกต แสดงถึงการถือศีลอดอาหารและตรัสรู้แจ้งพระพุทธเจ้า ส่วนพระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีความยาว 96 เซนติเมตร นอนเอียงด้านขวาและหนุนพระเศียรด้วยพระหัตถ์ขวา และ พระหัตถ์ซ้ายวางบนขาด้านซ้าย ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า ปรินิพพาน ใบหน้านิ่งสงบแสดงถึง สันติสุข ของพระศากยมุนี เมื่อครั้งท่านได้จากโลกนี้ไป ภายในวัด ยังมีพระนอนองค์อื่นๆ ซึ่งมีความยาว 4 เซนติเมตร ซึ่งถูกอัญเชิญมาจากประเทศสิงคโปร์ โดยเจ้าอาวาสองค์ที่สิบ ในปี ค.ศ.1989 มากกว่านี้ยังมี ภาพวาด โบราณ และ คัมภีร์พระไตรปิฎก จัดวางไว้อีกส่วนของวัด ถึงแม้ว่าประวัติของพระหยกขาวจะไม่ยาวนาน ความเก่าแก่ และสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่ายทำให้วัดแห่งนี้มีความโดดเด่นและไม่อาจเลียนแบบได้ ในเมืองทันสมัยเช่นนี้
 

พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ / Shanghai museum of History

shanghai_museum
 
ตั้งอยู่ส่วนกลางของจัตุรัสประชาชน เป็นพิพิธัณฑ์ของศิลปะจีนโบราณ รูปแบบของพิพิธภัณฑ์และ การนำเสนอ บริเวณโดยรอบแก่ผู้เข้าชม คือการสาธิต ด้วยวัตถุโบราณ อันสะท้อนถึงความภาปราดเปรื่องและปรัชญา ภายนอกออกแบบเป็นโดมทรงกลมและมีฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมอันเป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์ และพื้นโลกตามหลักแนวคิดโบราณ พิพิธภัณฑ์นี้แบ่งออกเป็น 11 ห้องแสดงศิลปะ และ 3 ห้องจัดนิทรรศการ ในแต่ะละห้องศิลปะจะจัดแสดงศิลปะหลักๆของจีน ได้แก่ เครื่องทองเหลืองโบราณ เครื่องเซรามิกโบราณ งานวาด งานเขียนลายมือ งานแกะสลักโบราณ เครื่องหยกโบราณ เหรียญ เครื่องแต่งบ้านที่ใช้ในสมัยราชวงศ์หมิง และ ชิง ตราประทับ รวมถึงศิลปะโบราณของชนชาติต่างๆที่อาศัยในจีน เครื่องทองเหลืองของราชวงศ์ชางและโจว ทำให้ผู้เขาชมรับรู้ถึงอารยธรรมในสมัยนั้น เครื่องทองเหลืองอีกกว่า 400 ชิ้น นั้นมีอายุครอบคลุมยุคทองสำริดของจีน เครื่องเซรามิกโบราณเป็นของมีค่าพิเศษของพิพิธภัณฑ์ ท่ามกลางงานศิลปะ กว่า500 ชิ้น จากหลากหลายราชวงศ์ อาทิ เช่น ภาพวาด และ เครื่องปั้นดินเผา จากยุคหลังยุคหิน
 

อดีตบ้านพักซุนยัตเซ็น / Sun Yat Sen residence former

shanghai_sunyatsen
 
 
บ้านเลขที่ 7 บนถนนเซียงชานเป็นที่ตั้งของอาคาร 2 ชั้นสไตล์ยุโรป ที่คุณอาจไม่สังเกตเห็นได้ท่ามกลางตึกสูงๆ และ คฤหาสน์หรู แต่ที่แห่งนี้กลับเป็นที่ที่ควรแก่การเคารพเนื่องจากเป็น อดีตบ้านพักของ ซุน ยัต เซ็น ผู้นำการปกครองแบบประชาธิปไตยของจีน ซึ่งได้เปิดต้อนรับผู้มาเยือนนับแต่ปี 1988 นับแต่ปี 1918 ถึง 1925 ดร. ซุน ยัต เซ็น และ นางซุง ฉิง ภรรยาได้อาศัยในบ้านหลังนี้ ซึ่งเป็นบ้านที่ที่ผู้รักชาติจีน แคนาเดียนได้มอบให้ท่าน ที่นี่เป็นที่ๆทำให้ท่านซุนได้ กระทำการสำเร็จในการจัดตั้งลัทธิซุนเหวิน แผนการพัฒนา เป็นต้น รวมถึงแผนการปฏิรูป ด้วยหลักการ 3 ประการ คือ ชาตินิยม ประชาธิปไตย และ ความเป็นอยู่ของประชาชน และ ได้วางแนวทางทางการเมือง 3 ส่วนใหญ่ๆ อาทิ พันธมิตร ร่วมกับสหภาพโซเวียต รัสเซีย ความร่วมมือของกลุ่มคอมมิวนิสต์และ ความช่วยเหลือของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และ ชาวนา และที่นี่เองที่ซุน ยัต เซ็น ได้้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีน และ ได้แต่งตั้ง พรรคการเมืองหลัก 2 พรรค คือ ชาตินิยม และ คอมมิวนิสต์ หลังการตายของ เขา ในปี 1925 นางซุง ได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อจนถึงปี 1937 เมือกองกำลังญี่ปุ่น เข้าครอบครองเซี่ยงไฮ้ 8 ปี ต่อมา นับเนื่องแต่จีนได้ชนะในสงคราม นางซุงได้ มอบบ้านหลังนี้ให้กับทางการเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึง ดร.ซุน ยัต เซ็น และ ในปี 1961 บ้านนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็น หนึ่งในอนุสรณ์ซึ่งได้รับการรักษาให้คงสภาพทางวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
company_profile thai chinese english