home_pic
home travel world_heritage airlines hotel map weather contact_us tb_blue
 
 

 

expert

เทียนจิน Tianjin

เทียนจิน (เทียนสิน) 天津 Tiānjīn ชื่อย่อ 津 จิน มีพื้นที่ 11,920 ตารางกิโลเมตร เทียนจินเป็นเมืองเอกเทศ 1 ใน 4 ของจีนรวมทั้ง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ฉงชิ่ง
ชื่อเมือง ‘เทียนจิน’ ปรากฏชื่อมาตั้งแต่ต้นรัชกาลหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง มีความหมายว่า ท่าข้ามเรือของจักรพรรดิ์ ปีที่ 2 ในรัชสมัยหย่งเล่อ
( ปี ค.ศ. 1404 ) เทียนจินถูกยกให้เป็นฐานตั้งมั่นทางทหาร เรียกเทียนจินเว่ย เมืองเทียนจิน มีระดับเทียบเท่ากับมณฑลและปกครองจากรัฐบาลกลางโดยตรง ตั้งอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของที่ราบภาคเหนือของจีน ทิศตะวันออกติดทะเลป๋อไฮ่ยาว 133 กิโลเมตร ทิศเหนือจรดปักกิ่งบริเวณเทือกเขาเอียนซัน ทิศตะวันออก ตะวันตก และใต้ติดเมืองสำคัญต่างๆของมณฑลเหอเป่ย แม่น้ำแคว สำคัญ ๆ ของแม่น้ำไห่เหอ 5 สายบรรจบกันที่นครเทียนจินแล้วเข้าสู่ทะเลปั๋วไห่ สมัยราชวงศ์จินและ ราชวงศ์หยวนชื่อจื๋อกู เป็นเมืองท่าอันสำคัญในการขนส่งทางเรือตามคลองขุดจากปักกิ่งถึงหางโจว ต่อมา ตั้งเป็นตำบลไห่จิน สมัยต้นราชวงศ์หมิงเริ่มใช้ชื่อเทียนจิน เริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน แบ่งเป็น 15 เขตและ 3 อำเภอ เป็นนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ทั่วนครเทียนจิน มีพื้นที่กว้างกว่า 11000 ตารางกิโลเมตร "เซี่ยงไฮ้ทางเหนือ" คือ ฉายาที่ได้รับ เนื่องจากประวัติที่เดิมเคยเป็นเมืองเช่าของตะวันตก การส่งออกอุตสาหกรรมหนัก เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่และมีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก

เทียนจิน เป็นนครอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของจีน มีน้ำมันปิโตรเลี่ยม แก๊สธรรมชาติ เกลือและ ทรัพยากรอื่น ๆ อุดมสมบูรณ์ มีพื้นฐานเทคโนโลยี่ทางอุตสาหกรรมพอสมควร และก็เป็นศูนย์การพาณิชย์และเมืองท่าอันสำคัญในภาคเหนือของจีน โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวอันสำคัญ ในนครเทียนจินมีสวนหนิงหยวน วังเทียนโห้ว ป้อมปืนต้ากูโข่ว วัดตู๋เล่ออำเภอจี่เซี่ยน กำแพง เมืองจีนด่านหวงหยาตลอดจนเขตทัศนียภาพผันซาน เป็นต้น

ภูมิประเทศ พื้นที่ 11,305 ตร.กม. แผ่นดินเทียนจินเป็นทางผ่านของแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลลงสู่ทะเล ใจกลางเมืองอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเล 50 กิโลเมตร ที่ตั้งของเทียนจิน ด้านตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปักกิ่งห่างจากนครหลวงปักกิ่งประมาณ 120 กิโลเมตร ด้านตะวันออกติดกับอ่าวป๋อไฮ่ (Bohai Bay) เป็นชัยภูมิชิดทะเลที่มุ่งสู่ปักกิ่งที่สำคัญ ในอดีตจึงเป็นด่านป้องกันนครหลวง อีกทั้งยังเป็นจุดสัญจรระหว่างเมืองในเขตเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นจุดผ่านระหว่างสองฝากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเรือเดินสมุทรกว่า 30 เส้นทาง ซึ่งจากที่นี่สามารถเชื่อมต่อกับท่าเรือนานาชาติได้กว่า 300 ท่า เรือ

เทียนจิน นอกจากจัดเป็นเมืองท่าที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ท่าเรือเทียนจินมีสินค้าเข้าออกราว 160 ล้านตัน โดยสินค้าที่ผ่านท่าเรือแห่งนี้กว่า 80% เป็นถ่านหิน แร่ธาตุ และผลิตภัณฑ์น้ำมัน จึงนับเป็นศูนย์ท่าเรือใหญ่ริมทะเลป๋อไห่ทางภาคเหนือของประเทศ ยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางทางการค้า การขนส่งการสื่อสารที่สำคัญของจีนตอนเหนือ มีชายฝั่งทะเลยาว 133 กม.ทางฝั่งตะวันออก อุดมด้วยทรัพยากรทางทะเล และยังเป็นเขตเมืองท่าและฐานอุตสาหกรรมทางทะเลที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในมหาสมุทร

สิ่งปลูกสร้างโบราณหลายแห่งในเมือง เทียนจิน
เช่น วัดขงจื้อ หอระฆังและอดีตที่ทำการ สมาคมชาวกวางตุ้ง วัดขงจื้อของเทียนสินนับเป็นหมู่สถาปัตยกรรมโบราณที่คง สภาพเดิมไว้ดีที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดภายในตัวเมืองเทียนสิน สิ่งปลูกสร้างแห่งนี้มุงด้วยหลังคากระเบื้องสีทอง ตัวอาคารประดับด้วย ภาพวาดลวดลายสวยงามและตกแต่งอย่างละเอียดประณีต หอระฆังเทียนสินที่สร้างขึ้นต้นสมัยราชวงค์หมิงเมื่อศตวรรษที่
14 
 

วัดต้าเปยย่วน

dabeiyuan
 
วัดต้าเปยย่วนตั้งอยู่ใจกลางเมืองเทียนจินเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่วัดหนึ่ง ประกอบด้วยวัดเก่าและวัดใหม่วัดเก่าสร้างในปี ค.ศ. 1669 สมัยคังซีแห่งราชวงศ์ชิงภายใมนวัด มีโบราณวัตถุสมัยราชวงศ์เว่ยและราชวงศ์จิ้นเป็นพระพุทธรูปไม้ เหล็ก สัมฤทธิ์นับพันปีหลายร้อยชิ้นวัดใหม่สร้างเพิ่มเติมเมื่อปี ค.ศ. 1956 ได้มอบให้วัดนาลัทโท ประเทศอินเดีย ตามการขอของพุทธสมาคมประเทศอินเดีย ปี ค.ศ. 1976 บางส่วนของวัดเสียหายในเวลาเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ถางซาน ปี ค.ศ.1980 มีการบูรณะใหม่เป็นครั้งใหญ่ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งพุทธสมาคมเมืองเทียนจิน
 

กู่เวิ่นฮหวาเจีย หรือ ถนนสายวัฒนธรรม

guwenhuajie_2
 
 
guwenhuajie
 
ถนนสายวัฒนธรรม Guwenhua Jie มีร้านรวงขายสินค้าพื้นเมืองจีนเรียงรายทั้งสองฟาก เช่น ภาพเขียนตัวอักษรจีน ชุดน้ำชา ภาพวาด กระดาษตัดลวดลาย บนถนนสายนี้ยังเป็นที่ตั้งวัดเทียนหัวกง หรือศาลเจ้าเทพธิดาแห่งทะเลที่ใหญ่ที่สุดของจีน สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1326 ทุกปีในวันที่ 23 เดือน 3 ทางจันทรคติจีนจะมีงานฉลองวันเกิดเจ้าแม่
 

วัดเทียนเฉินซื่อและเจดีย์สารีริกธาตุ

tianchengsi_2
 
 
tianchengsi
 
วัดเทียนเฉินซื่อ เป็นวัดเก่าแก่สมัยราชวงศ์ถัง ปี ค.ศ.620 และสมัยราชวงศ์ เหลียว หมิง ซิง มีการต่อเติม สมัยสงครามต่อต้านญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 ถูกญี่ปุ่นยิงถล่มปี ค.ศ.1980 เทศบาลนครเทียนจินทำการบูรณะใหม่ เป็นวัดที่สวยงาม ตั้งอยู่บนเขาผานซาน ที่มีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติ มีน้ำพุ น้ำตกตามไหล่เขา ต้นสน ต้นพาย แปะก้วย และไม้ดอกนานาชนิดปกคลุมร่มรื่น ในวัดมีเจดีย์ สารีริกธาตุ 13 ชั้น สูง 63 เมตรบูรณะใหม่ พร้อมวัดเมื่อปี ค.ศ. 1980 ภายในบรรจุพระสารีริกธาตุและพระพุทธรูป
 

ป้อมปืนต้ากู่

dagupaotai
 
 
dagupaotai_2
 
ป้อมปืนต้ากู่เป็นปราการสำคัญ ตั้งอยู่ที่ปากอ่าวไห่เหอ ห่างจากเมืองเทียนจิน ประมาณ 80 กิโลเมตร เป็นด่านและปราการสำคัญแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของจีน สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง สมัยรัชกาลเสียนเฟิง ปี ค.ส. 1858 มีการบูรณะใหม่ มีปืนใหญ่ 5 กระบอก ปี ค.ศ.1900 ปราการเป่ยกู่ทำการต่อต้านพันธมิตร 8 ชาติที่รุกรานเป็นสามารถ หลังจากจีนรบแพ้ และลงนามในสัญญา “ซินโฉ่ว” กำหนดให้ทำลายป้อมปราการต้ากู่ คงยังเหลือส่วนฐานให้เท่านั้น เป็นอนุสรณ์ที่ระลึกวีรชนที่รักชาติแห่งหนึ่งของจีนสมัยโบราณ
 

ซาลาเปาโก่วปู้หลี่ หมาไม่สน

goubuli_2
 
 
goubuli
 
ซาลาเปาหมาไม่สนเป็นอาหารอร่อยพื้นเมืองชนิดหนึ่งของเทียนจินเป็นซาลาเปาขนาดเล็กมีทั้งไส้หมู เนื้อและแกะ ห่อในลักษณะมีน้ำซุปรสชาติอร่อยถูกปากผู้ทาน มีตั้งชื่อแปลกๆหมายความว่าเป็นซาลาเปาที่มีแต่คนให้ความสนใจ มีแต่...เท่านั้นที่ไม่สน
 
 
 
 
 
company_profile thai chinese english